Werkwijze

Werkwijze

Een screening van personeel is het systematisch onderzoeken of de verstrekte informatie over een kandidaat in overeenstemming is met de werkelijkheid en er geen relevante gegevens zijn achtergehouden. Een screeningsonderzoek en dus geen verificatieproces, zoals dat ook wel wordt aangeboden. In de werkmethodiek van Screenen.com zit opgesloten dat er volgens een bepaald protocol en taakstructuur onderzoek wordt gedaan. Iedere screening van personeel wordt via hetzelfde patroon afgewerkt. De verkregen informatie wordt door ons tegen het licht gehouden via crosschecks met diverse databanken en instanties. Alle uitkomsten hiervan en de communicatie met de kandidaat en opdrachtgever wordt gelogd, waardoor achteraf altijd herleidbaar is op basis waarvan tot een beoordeling is gekomen. In ons onderzoek zullen wij ons dus berusten op feiten, de zogenaamde harde informatie. Bij relevante “zachte informatie” zullen wij trachten de informatie te verifiëren om een bevestiging te krijgen of om het te ontkrachten. Relevante informatie die niet kan worden bevestigd of ontkracht zal ook door ons worden vermeld.

Daarnaast wordt het “vier ogen” principe toegepast. Elke screening van personeel wordt na afronding door een tweede onderzoeker getoetst op de juiste uitvoering en correcte beoordeling van de screening.  Deze methode zorgt voor een goede borging van het proces. Zo wordt in elk voorkomend geval van een “niet positieve” beoordeling de expertise van een andere onderzoeker gebruikt om de verkregen informatie te toetsen en te valideren, alvorens het rapport wordt opgemaakt.

Het werkproces is er op gericht om de opdrachtgever zo veel mogelijk te ontzorgen en om de betrouwbaarheid en integriteit van een kandidaat te bevestigen! Bijna de gehele screening van personeel wordt digitaal uitgevoerd. De doorlooptijd van het screenonderzoek proberen wij zo kort mogelijk te houden. De gemiddelde doorlooptijd van een screening ligt rond de 15-20 dagen.

Een screening wordt altijd uitgevoerd met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving m.b.t. de privacy van de kandidaat.

Interesse? Wij vertellen u hieronder hoe in vijf stappen een screening door ons wordt uitgevoerd.

1. Het verstrekken van een opdracht

Zodra u een client-/ user account heeft kunt u opdrachten tot screenen verstrekken. Na het inloggen op ons beveiligde portaal levert u de benodigde basisgegevens van de kandidaat aan. U kiest het door u gewenste pakket en bevestigt de opdracht tot screenen. Na deze handeling neemt Screenen.com de werkzaamheden van u over.

2. Kandidaat informeren

De kandidaat wordt via e-mail en SMS bericht op de hoogte gesteld dat de screening namens u wordt uitgevoerd.

3. Kandidaat levert informatie aan

In veel gevallen krijgt de kandidaat het verzoek om via een beveiligde database bepaalde informatie aan te leveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een machtiging voor het benaderen van referenten en andere relevante documenten en informatie.

4. Screening wordt uitgevoerd

Op basis van de aangeleverde informatie wordt de screening uitgevoerd. Een eenvoudige screening kan binnen een dag zijn afgerond. Een complexe screening kan tot 20 werkdagen in beslag nemen. Wij informeren u in het voortraject hoeveel tijd een screening van personeel ongeveer in beslag zal nemen.

5. Screenrapport

Na afronding tonen wij de uitslag van het onderzoek als eerste aan de kandidaat en na accordering door de kandidaat informeren wij u via e-mail dat het rapport voor u beschikbaar is. U kunt het screenrapport en eventuele bijbehorende documenten vanaf dan inzien via uw account.

Ik wil gebeld wordenVrijblijvend Adviesgesprek

Vraag nu direct een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Adviesgesprek aanvragen

Onze screeningen zijn:

Gedegen: zorgvuldige methode en minimaal het 4-ogen principe

Betrouwbaar: u kunt vertrouwen op onze integriteit

Gemakkelijk: u kunt de procedure online starten en volgen

Toegankelijk: geen wachttijden of onnodige handelingen


 

Brochures

Denkt u er over een screening aan te vragen?

Ik wil een vrijblijvend adviesgesprek

logo_footer

Screenen.com is onderdeel van LeventGroup

mvj_logo

POB Vergunningnr: 1041

cbp_logo

WBP Medlingsnr: m1319590