Welke positieve invloed heeft screenen?

Dat het vinden en selecteren van goede en passende sollicitanten een tijdrovende en kostbare aangelegenheid kan zijn, weet iedere HR-manager. Tijdens het werving- en selectieproces worden kosten noch moeite gespaard om de juiste vacaturetekst op de daartoe toegespitste media te laten verschijnen, de sollicitatieprocedure neemt soms meerdere gesprekken in beslag en voor hogere functies worden vaak headhunters ingehuurd om dat ene schaap met vijf poten te vinden. Al met al een kostbaar proces, met een duidelijk doel: de ideale kandidaat voor de functie vinden én behouden.

Maar dan begint het eigenlijk pas. Want een nieuwe werknemer krijgt vaak trainingen om zich de skills eigen te maken die van belang zijn voor de nieuwe functie. Vaak wordt er ook veel tijd in de introductie en begeleiding in de eerste maanden van de nieuwkomer in het bedrijf gestoken.

Dit alles maakt wel duidelijk hoe belangrijk het is de juiste kandidaat te kiezen: het bespaart de werkgever onnodige, extra kosten. Want als u als werkgever de verkeerde persoon voor de verkeerde baan aanneemt, zullen al deze kosten minstens nog een keer gemaakt moeten worden en dat is echt zonde. Al was het alleen al vanwege de energie die u erin gestoken heeft én de geringe kosten die aan een professionele screening zijn verbonden.

Steeds meer bedrijven gaan over tot het screenen van toekomstige werknemers door een screeningsbureau: per jaar worden er zo’n 3.500 screeningen uitgevoerd voor Nederlandse bedrijven. De kosten van een pre-employment screening bedragen een fractie van het hele werving- en selectietraject en biedt de werkgever een groot aantal voordelen.

De voordelen van een screening op een rijtje:

  • Het draagt bij aan de kwaliteit: u weet dat uw personeel integer en betrouwbaar is
  • Het verhoogt de motivatie van uw personeel
  • Het brengt het bewustzijn over integriteit op de werkvloer op gang
  • Het zorgt voor een minder verlies en daarmee een verhoging van het rendement
  • Het onderscheidt u van de concurrent
  • Het zorgt voor effectiviteit en efficiëntie binnen uw bedrijf
  • Uw bedrijf voldoet aan de wettelijke controleplicht en certificerende eisen.

Een screening heeft als doel vast te stellen of de informatie van de sollicitant klopt, dat diegene integer en betrouwbaar handelt en dus geen risico vormt voor uw bedrijf.

Ook in-employment screeningen worden steeds vaker uitgevoerd, mede door het groeiend besef dat de omstandigheden van medewerkers kunnen veranderen nadat ze in dienst zijn gekomen, bijvoorbeeld wanneer uitzendkrachten in vast dienstverband komen, of verantwoordelijkheden en bevoegdheden veranderen als personeel doorstroomt. Een andere mogelijkheid is dat er tussentijds problemen in de privésfeer zijn ontstaan, die slecht kunnen zijn voor het imago van uw bedrijf.

Steeds meer bedrijven laten dus door middel van screeningen hun bedrijfsintegriteit waarborgen. Deze screeningen worden steeds vaker uitbesteed aan gespecialiseerde onderzoeksbureaus die doeltreffend te werk gaan en op die manier flinke kosten besparen.