Wat weerhoudt u ervan te stelen van de baas?

Dinsdag 10 mei vond in Breukelen het seminar Integrity Services plaats van Harvey Nash in samenwerking met Levent Group over de noodzaak van het screenen van personeel, met de nadruk op integriteit.

Directeur van Harvey Nash Jan Leen ‘t Jong opende het seminar door te vertellen dat het Nederlandse bedrijfsleven wordt geconfronteerd met ontwikkelingen die de maatschappij raken. Fraudezaken komen immers vaak in de publiciteit, waardoor ze veel imagoschade veroorzaken. Oplossing: het screenen van je werknemers. Maar het incorporeren hiervan in het recruitmentproces ligt bij veel bedrijven nog gevoelig. Moet je als bedrijf screeningen dus wel zelf willen uitvoeren? Je creëert een vertrouwensbreuk als je daar niet op de juiste manier mee omgaat. ‘t Jongs advies: huur een professionele screeningsdienstverlener in. Door de pre-, in- en post-employment screeningen door Levent Group te laten doen, weet Harvey Nash zeker dat de wet- en regelgeving rond om screenen is geborgd en de klant dat hij de juiste en integere kandidaat in huis haalt.

VOG
René Reijenga, de eerste spreker, is directeur van Levent Group en sinds 1 januari voorzitter van de vakgroep Screening & Ethiek van de Vereniging van Beveiligingsmanagers. Hij doet de Nationale richtlijn pre-employment screening (PES) uit de doeken, die handvaten geeft hoe screenen het best in een organisatie kan worden geïmplementeerd. Waarbij hij aantekent dat er zonder toestemming van de kandidaat niet gescreend wordt. Vervolgens komt Reijenga op de kwestie van de VOG: dat een werknemer die in zijn bezit heeft, betekent niet dat hij nog nooit met Justitie in aanraking is geweest. Het zegt enkel dat deze persoon op het vlak waarop hij zijn werk uitvoert niets fraudeleus heeft gedaan dat bekend is bij Justitie. Want tot slot kent zelfs pre-employment screening beperkingen: hoewel 80 procent van de gegevens van een kandidaat is te achterhalen, is de overige 20 procent slechts bij Justitie bekend. Gelukkig zegt die 80 procent al heel veel over een persoon.

Proportionaliteit
Na René Reijenga is het woord aan John Weusthof, die met zijn bedrijf Integer Ondernemen opleidingen en trainingen verzorgt op het gebied van integriteit, fraudebeperking, awareness en employment screening. Ook is hij als kerndocent verbonden aan de TiasNimbas Business School en schreef hij het boek Employmentscreening (2010). Weusthof richt zich met zijn voordracht op de noodzakelijkheid, proportionaliteit, subsidiariteit en kenbaarheid van screenen en start met het voorbeeld van gedeputeerde Klaassen, die valselijk aangaf twee hbo-opleidingen te hebben gevolgd. Aan de hand van een praktijkcase die hij zelf uitvoerde bij een zorginstelling vervolgens legt Weusthof uit wat er allemaal bij een pre-employment screening komt kijken, zoals de criteria die hierbij worden gehanteerd en hoe je bepaalt voor welke functie je het inzet. Zijn conclusie: pre-employment screening maakt eigenlijk helemaal niet zo’n inbreuk op de privacy van de kandidaat.

Voorspellende waarde
Vervolgens is het de beurt aan gedragswetenschapper Pauline Bos die met haar bedrijf Assessmentsonline voor organisaties (integriteits)assessments houdt. Bos vertelt over de integriteitstoets als voorspellende waarde en laat daarbij het publiek tussen neus en lippen door nadenken over hoe integer het zelf is (Moet je je om hogerop te komen soms anders voordoen dan je bent?). Door integriteit als organisatie te zien als een competentie of persoonlijkheidskenmerk is hier goed op te toetsen, stelt Bos. Door de voorspellende waarde ervan in assessments kun je als bedrijf je keuze voor een werknemer op gedegen wijze verantwoorden. Bos laat tevens zien wat een dergelijke integriteitsscreening met de psyche van een mens doet en verklaart hoe je als bedrijf de eventuele angsten en weerstanden (‘Wat komen ze allemaal van me te weten?’) hieromtrent bij werknemers wegneemt.

Strafrechtelijk verleden
De laatste spreker is arbeidsrechtadvocaat Marcus Draaisma, partner van Palthe Oberman advocaten en lid van de Commissie Sollicitatiecode van de NVP. Hij gaat dieper in op de rechtsregels rond om pre-, in- en post-employment screening. Allereerst behandelt Draaisma de in zijn optiek universele definitie van integriteit, terug te vinden in alle geloven, van islam tot christendom, en van confucianisme tot boeddhisme: Wat gij niet wilt dat u geschiedt… En ook recht is natuurlijk een basis voor integriteit met begrippen in het Burgerlijk Wetboek als: redelijkheid, billijkheid en goeder trouw. Aan de hand van een groot aantal praktijkvoorbeelden laat Draaisma zien welke keuzes Nederlandse rechtbanken maken in zaken als diploma- en titelfraude, ziekte, medewerkers met een strafrechtelijk verleden, het relatiebeding, een wervingsverbod (en LinkedIn) en hoe om te gaan met social media.

Bron: www.screenen.com