Waarom ook de arts gescreend moet worden

Misschien nog meer dan in andere beroepsgroepen, is in de zorg goede screening van het personeel belangrijk. In Nederland bestaat de BIG-registratie (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Dit register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van zorgverleners en wordt uitgevoerd door het CIBG. Dat is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Iedereen kan het register raadplegen. Het CIBG verzorgt ook de erkenning van buitenlandse diploma’s. Omdat het een door de overheid gecontroleerd orgaan is, mag je aannemen dat in Nederland behaalde diploma’s kundig geregistreerd worden.

Buitenland

Bij medische opleidingen in het buitenland is het echter belangrijk alert te zijn. Gaat het daadwerkelijk om een erkend opleidingsinstituut, om erkende diploma’s? Voldoet men wel aan de Nederlandse eisen? René geeft een praktijkvoorbeeld van hoe het mis kan gaan. Hij deed een screening van een arts in opleiding op de Caribische eilanden. Het bleek dat de persoon in kwestie de opleiding daar helemaal niet had gevolgd, maar had gekocht! Een onkundige arts kan natuurlijk levensgevaarlijk situaties opleveren. Verificatie van buitenlandse diploma’s is daarom echt noodzaak. Hoewel deze kunnen worden omgezet naar BIG-registratie, blijft goed onderzoek op zijn plaats. Zeker als er twijfel bestaat over de echtheid van opleidingen die worden opgegeven.

Bij1

Onlangs bleek weer hoe belangrijk het blijft om ook in de politiek kandidaten te screenen. Op de website van partij BIJ1 van Sylvana Simons stond vermeld dat Cailin Kuit, kandidaat voor de gemeenteraadverkiezingen in Amsterdam, in het verleden werkzaam was geweest als psychiater. De media doken erop en berichtten vervolgens dat hier geen enkel bewijs voor was. Uit onderzoek bleek namelijk dat Kuit niet voorkwam in het BIG-register. Sylvana Simons zal ‘not amused’ zijn geweest toen de pers dat achterhaalde. René: “De nadruk zou moeten liggen op het feit dat een BIG-registratie ook verlopen kan zijn. Een screeningsonderzoek kan zoiets boven water halen.”

 

Als Sylvana Simons vooraf van de feiten op de hoogte was geweest, dan had het heel anders gecommuniceerd kunnen worden en was de schade beperkt geweest. Nu is niet alleen de kandidaat persoonlijk beschadigd, maar ook het aanzien van de politiek. Het is een gemiste kans, omdat de dame in kwestie misschien juist wel een hele positieve bijdrage had kunnen leveren. Een screening kan dus ook helpen om strategie te bepalen of aan te passen.