VOG ook afgegeven met strafblad

Zondag 21 februari publiceerde RTLnieuws een bericht op haar site over de op handen zijnde prijsverhoging van het aanvragen van een VOG. Deze is per 1 maart met maar liefst 38% verhoogd. Dit komt op een verhoging van 9 ½ Euro per afgegeven verklaring. De verhoging is het gevolg van het beschikbaar stellen van 100.000 gratis VOG’s voor mensen die met kinderen werken of met mensen met een beperking. Ervan uitgaande dat er jaarlijks ruim 700.000 VOG’s worden aangevraagd, leert een snel rekensommetje ons dat het Ministerie van Justitie hier ruim 3 miljoen Euro per jaar extra aan over houdt. “De verklaring is nodig voor het uitoefenen van bepaald (vrijwilligers)werk, bijvoorbeeld in de zorg of bij de sportclub. Het document bewijst dat de werknemer geen strafblad heeft”, schrijft RTL nieuws op 21 februari op haar site. Daar wringt nou juist de schoen, want mensen met een strafblad kunnen wel degelijk een VOG krijgen. Er zijn nog veel mensen denken dat iemand met een VOG geen strafblad heeft.

Een VOG wordt afgegeven naar aanleiding van een geambieerde functie. De standaard tekst van het Ministerie van Justitie luidt als volgt: “Uit het onderzoek zijn geen bezwaren gebleken tegen betrokkene voor bovengenoemd specifieke doel. Ik heb daarbij rekening gehouden met het risico voor de samenleving en het belang van de betrokkene”. Zo zal iemand met een zedenverleden geen hinder ondervinden bij de aanvraag van een VOG als hij deze nodig heeft voor een functie als facilitair medewerker in een kantoorpand. Maar diezelfde persoon zal mogelijk geen VOG krijgen voor het besturen van een schoolbus.

De VOG is dus niet zaligmakend en geen garantie voor succes. Bij Screenen.com pleiten wij daarom ook voor een grondiger onderzoek. Bijvoorbeeld d.m.v. een Eigen Verklaring Omtrent Gedrag. Een eigen, door de kandidaat zelf, ondertekende verklaring kan al een heel ander licht werpen op iemands verleden. De kandidaat kan natuurlijk wel met politie of Justitie in aanraking zijn geweest en de kandidaat krijgt, bij zo’n verleden, natuurlijk de gelegenheid om hier uitvoerig uitleg over te geven en dat hoeft dan ook niet direct een reden voor afwijzing te zijn.

Alleen afgaan op de VOG is dan toch te kort door de bocht. Als toekomstig werkgever vraag je dit niet zo snel aan een kandidaat, maar het is goed te gebruiken als onderdeel van een screening. Het gebeurt geregeld dat een kandidaat zo’n verklaring niet ondertekent. Bij navraag blijkt de kandidaat wel met Politie of Justitie in aanraking te zijn geweest, maar heeft de VOG wel gekregen.

Bron: RTL http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/verklaring-goed-gedrag-wordt-stuk-duurder-dit-wordt-een-probleem