Een verklaring omtrent gedrag is geen garantie

Een 30-jarige onderwijsassistent van een school in Enschede, die wordt verdacht van seksuele handelingen met een 15-jarige oud-leerling, is geschorst, zo meldde het AD op 6 februari 2017.

Op de school waar de onderwijsassistent werkte, zitten veel extra kwetsbare leerlingen; de man was vertrouwenspersoon van de jongen. Zijn ouders kwamen achter de seksuele relatie toen ze zijn telefoon doorzochten. De man heeft volgens de ouders het misbruik toegegeven en zij hebben aangifte gedaan bij de politie, maar het Openbaar Ministerie gaat kijken of het tot een rechtszaak komt. De school heeft de man direct naar huis gestuurd, maar of het tot een veroordeling komt, is nog niet duidelijk.

Vooral dat laatste feit vormt een probleem. Want als de man niet wordt veroordeeld, kan hij in theorie gewoon weer een VOG (Verklaring van Gedrag) aanvragen en solliciteren bij een andere onderwijsinstelling of andere plek waar jonge kinderen komen. De gevolgen en schade die dat kan opleveren, zijn niet te overzien, want de praktijk leert dat er grote kans is op herhaling.

Een VOG is in sommige gevallen wettelijk verplicht, bijvoorbeeld voor onderwijzers en medewerkers in de kinderopvang. Een VOG wordt door de dienst Justis afgegeven, als blijkt dat gedrag in het verleden, ook als het om strafbare feiten gaat, geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. In de praktijk blijkt dat een VOG makkelijk wordt verstrekt: in 2014 werd slechts 0,35 procent van alle aanvragen geweigerd. Dat is opmerkelijk weinig, want Screenen.com signaleerde bij 2,4 procent van de onderzochte sollicitanten ernstige integriteitsrisico’s. Geen van deze mensen had een negatieve VOG.

Feitelijk zegt een VOG dus niet zoveel: daarmee verklaart de kandidaat afgelopen vijf jaar niet met de politie of justitie in aanraking te zijn geweest, maar het voorbeeld van de onderwijsassistent laat wel zien dat hij een groot potentieel risico vormt voor zijn omgeving. Hoe is dit nu te voorkomen?

Screenen.com helpt bedrijven met gedegen screening van personeel, onder andere een referentenonderzoek. Dat betekent: niet even kort bellen met de voormalig werkgever, maar doorvragen. Daarnaast doen we uitgebreid bronnenonderzoek, waarbij we gebruik maken van zowel open bronnen als informatie uit beschikbare databases waartoe Screenen.com toegang heeft.