Vakgroep Screening en ethiek

Aan het einde van de zomer 2009 heeft de vakgroep Screening & Ethiek de laatste hand gelegd aan de Nationale Richtlijn Pre-employment Screening. De richtlijn is vervolgens door de voorzitter van de VBN, Geert van de Laar, aan de directeur van het toenmalige NAVI aangeboden. Het NAVI bestaat inmiddels niet meer, maar dat kan niet gezegd worden van de richtlijn. Regelmatig wordt het secretariaat van de VBN benaderd met vragen over pre-employment screening. Ook zijn er bedrijven, waaronder multinationals, die de richtlijn gebruiken en dwingend opleggen aan andere bedrijven bij aanbestedingen. Wat de Nationale Richtlijn Pre-employment Screening bijzonder maakt is dat het security managers aanzet tot denken over nut en noodzaak van pre-employment screening als beveiligingsinstrument. Daarnaast zijn de in de richtlijn beschreven stappen geen lijstje wat afgevinkt kan worden, maar een procesbeschrijving waarbij risico’s bewust geaccepteerd worden als stappen worden overgeslagen. Naar blijkt, gezien de reacties van collega’s, voldoet de richtlijn aan de vraag die er bij de leden van de VBN bestaat.

In 2010 is de vakgroep begonnen met onderzoek naar jurisprudentie op het vlak van pre-employment screening. Het gemiddelde VBN-lid merkt, op dit moment, nog niet veel van de resultaten van dit onderzoek. Uiteindelijk zal de opbrengst van het onderzoek naar aanwezige jurisprudentie verwerkt worden in de update van de Nationale Richtlijn Pre-employment Screening die voor medio 2012 (begin 2013) op de planning staat. Aan de richtlijn zal, zoals die op dit moment bestaat, dan ook een bijlage worden toegevoegd waarin het onderwerp in-employment screening beschreven wordt. Ook dit onderwerp, wat minstens net zo belangrijk is als pre-employment screening, zal weer op procesniveau beschreven worden. Een bedrijf hoeft geen in-employment screening uit te voeren, en ook niet alle stappen te implementeren die beschreven gaan worden, maar niet afgedekte risico’s bij het niet nemen van alle stappen dienen dan wel transparant geaccepteerd te worden.

Inmiddels is er een ook relatie gelegd tussen de VBN vakgroep en de Privacy & Personnel Information Management Council van ASIS International. Op de Annual Meeting van ASIS International in Dallas (oktober 2010) zal tijdens een presentatie aandacht worden gegeven aan de (Nederlandse) Nationale Richtlijn Pre-employment Screening. Wat de Nederlandse benadering uniek maakt, juist ook als naar de Pre-employment Guideline van ASIS International gekeken wordt, is het feit dat wij ons niet beperken met het kijken naar het verleden. Door ook waarde toe te kennen aan ‘gedrag’ in het ‘heden’, met het oogmerk om een oordeel te geven over risico’s in de toekomst, nemen wij in Nederland een stap die voor security managers in veel landen nog een brug te ver is. Het feit dat de Nationale Richtlijn Pre-employment Screening van de VBN – die tot stand is gekomen door medewerking van de ASIS Benelux Chapter – in oktober van dit jaar in Dallas ter sprake komt geeft wel aan dat ook internationaal interesse bestaat in ‘the Dutch approach’ op het vlak van pre-employment screening.

Bron: www.vbnnet.nl