Pre-employment Screening

Pre-employment screening

Voorkom Kosten en Reputatieschade

Goed en betrouwbaar personeel is een van de belangrijkste onderdelen voor het succes van uw organisatie. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat steeds meer werkgevers de achtergrond van toekomstige werknemers nagaan; een zogenaamde Pre-Employment Screening.

Ze doen dit met een goede reden.

 • In 75% van de CV’s staan onwaarheden
 • In 25% van de CV’s staan zelfs bewuste leugens
 • 18% van de sollicitanten liegt over een behaalde opleiding
 • En 15% heeft een strafblad…

Bron: Association of Certified Fraud Examiners  / Global Fraud Study 2014

Door middel van een Pre-Employment Screening filtert u deze onregelmatigheden er voor een groot deel uit.

U verhoogt daarmee de kwaliteit van uw werving en selectie en u creëert tegelijkertijd een bedrijfscultuur met betrouwbare en integere mensen.

Screening specialist Screenen.com levert onafhankelijke Pre-Employment Screeningen van hoge kwaliteit die u binnen enkele seconden eenvoudig online kunt starten.

Binnen 1 tot 20 dagen (afhankelijk van de beoogde positie) is uw sollicitant gecontroleerd op betrouwbaarheid en integriteit.

De vorderingen kunt u op ieder moment van de dag bekijken via een overzichtelijk online dashboard.

 

 • In de praktijk blijkt dat er onjuistheden worden gesignaleerd bij 1 op de 8 sollicitanten die door Screenen.com worden gescreend.

  “Bij 1 op de 8 sollicitanten komen er onjuistheden voor in het CV” 

  Rene Reijenga – Directeur Screenen.com

  In 4,7% van de totaal uitgevoerde screeningen leidt dit tot een negatief advies, omdat er daadwerkelijk is vastgesteld dat de kandidaat opzettelijk foutieve of vervalste informatie heeft verstrekt.

  In 15,2% van de screeningen plaatsen wij een waarschuwingssignaal en adviseren we de opdrachtgever over het betreffende onderwerp met de kandidaat in overleg te gaan.

  Bij één van onze klanten is gebleken dat wij een waarschuwing hebben geplaatst en de kandidaat toch is aangesteld, maar dat deze binnen 6 maanden al dan niet vrijwillig weer vertrokken was.

 • Pre-Employment Screening is het opvragen van informatie over toekomstig personeel om zo de integriteit en de betrouwbaarheid van de kandidaat te kunnen vaststellen.

  Het doel hierbij is om potentiële risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten.

  Afhankelijk van de geambieerde functie bestaat een Pre-Employment Screening uit een of meer onderdelen die van belang zijn voor de uit te oefenen functie.

  Hierbij valt de denken aan:

  • Vaststellen van de correcte identiteit
  • CV-toets (diepgang afhankelijk van uw voorkeuren)
  • Signalering op (inter) nationale waarschuwingslijsten
  • Verificatie van de opgegeven opleiding(en) en diploma(’s) op basis van machtiging door de kandidaat
  • Arbeidservaringen van 5 tot 15 jaar terug (referentieonderzoek)
  • Internetprofiel (open bronnen onderzoek, diepgang afhankelijk van de functie en risico’s)
  • Integriteitsverklaring (diepgang afhankelijk van de functie en risico’s)
  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  • Financieel onderzoek (diepgang afhankelijk van de functie en risico’s)
  • Interview waar integriteitissues worden besproken
  • Omgevingsonderzoek (bijvoorbeeld criminelen in de naaste omgeving)
  • U levert informatie aan over de kandidaat (persoonsgegevens, CV)
  • Wij informeren de kandidaat per email en/of SMS
  • Kandidaat levert informatie aan
  • Screening wordt door ons uitgevoerd (tussen 1 tot 20 dagen)
  • U ontvangt van ons een screenrapport na afloop van de screening
 • Bij Screenen.com werkt een professioneel team van psychologen, onderzoek experts, interviewspecialisten, criminologen en recherche-experts.

  Al onze medewerkers zijn gediplomeerd en hebben ruime ervaring in het veld. Zij hebben gewerkt voor politie, justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Defensie en in de wetenschappelijke wereld. Ze kennen als geen ander het belang van integer en betrouwbaar personeel en hoe ze hier op professionele manier op kunnen screenen.

  Jaarlijks voeren zij maar liefst 1900 screeningen van hoge kwaliteit uit.

  Uiteraard zijn ook alle medewerkers van Screenen.com zeer grondig gescreend.

 • Bij alle screeningen door Screenen.com wordt uitvoerig rekening gehouden met de privacy van de kandidaat en de opdrachtgever.

  Alle werkzaamheden die door ons uitgevoerd worden zijn toegestaan volgens de wet. Voor het benaderen van voormalige werkgevers en andere referenten vragen wij toestemming aan de kandidaat.

  Voor het verwerken van persoonlijke gegevens houden wij ons strikt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere relevante wetgeving.

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt vaak als voldoende beschouwd. Deze blijken in de praktijk echter gemakkelijk te worden verstrekt.

  In 2014 werden er 703.860 VOG’s aangevraagd, waarvan slechts 2.479 werden geweigerd. Dat komt overeen met slechts 0.35% van alle aanvragen.

  Opmerkelijk weinig dus, want Screenen.com heeft bij 2,4% van de onderzochte sollicitanten ernstige integriteitsrisico’s gesignaleerd. Geen van deze mensen hadden problemen bij het aanvragen van een VOG.

  Een VOG zegt wel iets, maar er zijn meerdere bronnen noodzakelijk om meer zekerheid te krijgen over het gedrag van de kandidaat in het verleden en een voorspellende waarde te krijgen over zijn of haar gedrag in de toekomst.

 • Vaak horen wij dat bedrijven en instellingen zelf personeel screenen. Echter, als wij doorvragen blijkt dat opleidingen en werkhistorie niet of nauwelijks gecontroleerd wordt. Referenten natrekken wordt vaak vanwege tijdgebrek achterwege gelaten. Als dit wel gebeurt dan stelt men vaak niet de vragen die echt van belang zijn. De meeste HR medewerkers richten zich op de competenties van de kandidaat, maar vaak blijven integriteitissues onderbelicht.  Het stellen van kritische vragen met betrekking tot de integriteit wordt vaak als moeilijk ervaren. Men ervaart vaak dat het de vertrouwensband met de kandidaat kan schaden en daarom wordt er vaak afgezien van de noodzakelijke vragen.

  Financieel onderzoek wordt vaak al helemaal weggelaten, omdat dit lastig is en ongemakkelijk aanvoelt. Maar realiseert u zich het volgende: Medewerkers met financiële problemen melden zich vaker ziek, werken vaak minder efficiënt en vormen een integriteitrisico voor uw organisatie.

  Een gedegen online screening van sollicitanten vergt meer dan alleen even kijken op Google en Facebook. De gevonden informatie moet ook juist worden beoordeeld en het zoeken op zich is al een uitvoerige en tijdrovende klus.

  Onze werkwijze is zodanig ontwikkeld dat wij o.a. het internet afzoeken met specifiek ontwikkelde zoekopdrachten van ca. 700 negatieve zoekwoorden. Deze manier is tijdbesparend en zeer effectief gebleken. Daarnaast maken wij gebruik van diverse diplomaregisters en bronnen rondom de kandidaat, zoals voormalige werkgevers en andere referenten.

 • Traditioneel gezien worden Pre-Employment Screeningen uitgevoerd voor hoge posities, zoals Leden van Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

  Met de ervaring en kennis die wij hierbij opgebouwd hebben, hebben wij ook eenvoudigere screeningen ontwikkeld voor minder hoge, maar desalniettemin evengoed belangrijke functies, waaronder:

  • Receptionisten
  • Baliemedewerkers
  • Schoonmaakpersoneel
  • Facilitair medewerkers
  • ICT’ers
  • Logistiek medewerkers
  • Administratief medewerkers
  • Zorgverleners
  • Kinderdagverblijf medewerkers
  • Docenten op lager, middelbaar en hoger onderwijs

  Kortom: al het personeel op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

  U kunt Pre-Employment Screeningen gebruiken voor iedere kandidaat, maar aangeraden wordt om dit in ieder geval te doen bij functies die leunen op de integriteit van de toekomstige werknemer.

  Aan alle functies zijn immers kleine tot grote risico’s verbonden die een screening rechtvaardigen.

  Om deze reden screenen onder meer de volgende organisaties hun toekomst personeel:

  • Financiële instellingen
  • Overheidsinstellingen
  • Juridische dienstverlening
  • Media instellingen
  • Food sector
  • Vitale infrastructuur (energie, telecom)
  • Transport en logistieke dienstverleners
  • HRM organisaties
  • Zorginstellingen
  • Onderwijsinstellingen
  • MKB en bedrijven met 500+ werknemers
 • Mensen zijn verantwoordelijk voor 80% van de risico’s binnen organisaties.

  Een Pre-Employment Screening van een door u geselecteerde kandidaat heeft onder meer de volgende voordelen voor uw organisatie:

  • Inzage in de kwaliteit van het CV van de kandidaat, maar ook het werkmoraal en de arbeidsmotivatie
  • Lagere kosten voor werving en selectie doordat kandidaten met een ongeoorloofd verleden zich niet aanmelden
  • Minder verloop van personeel vanwege ongewenste verrassingen achteraf
  • Minder opleidingskosten als gevolg van vermindering van het verloop
  • Terugdringen van kosten door fraude, ontslagprocedures, en administratieve kosten door o.a. loonbeslag en schuldsanering
  • Voorkomen van imago- en reputatieschade voor uw organisatie en alle betrokkenen
  • Onderscheidend vermogen ten opzichte van uw concurrent
 • De kosten van een Pre-Employment Screening wordt bepaald aan de hand van de inzet die nodig is om een gedegen oordeel te kunnen geven over de betrouwbaarheid en integriteit van de kandidaat.

  Hierbij speelt met name de beoogde functie en de risico elementen die daarmee gepaard gaan mee.

  Een functie met een beperkt risicoprofiel is al vanaf 70 euro (ex btw) te realiseren.

  Een screening van een gemiddeld risicoprofiel kost tussen de 250 en 450 euro.

  Voor het hogere risicoprofiel is het afhankelijk van de aard en kwetsbaarheid van de functie. Een hogere screening begint bij 500 euro, maar kan bij uitgebreidere en diepgaandere onderzoeken oplopen tot 2700 euro.

  In overleg stellen wij een op uw wensen afgestemd screenpakket samen voor een screening die past bij het functieprofiel.

  Uiteraard zorgen we dat bij al onze pakketten de kosten vooraf duidelijk zijn, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Ik wil gebeld wordenVrijblijvend Adviesgesprek

Vraag nu direct een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Adviesgesprek aanvragen

Onze screeningen zijn:

Gedegen: zorgvuldige methode en minimaal het 4-ogen principe

Betrouwbaar: u kunt vertrouwen op onze integriteit

Gemakkelijk: u kunt de procedure online starten en volgen

Toegankelijk: geen wachttijden of onnodige handelingen


 

Brochures

Denkt u er over een screening aan te vragen?

Ik wil een vrijblijvend adviesgesprek

Pre-employment screening

Voordat een arbeidscontract wordt aangeboden, gaan steeds meer werkgevers de achtergrond van de de toekomstige werknemer na. De pre-employment screening kan, afhankelijk van de geambieerde functie, bestaan uit één of meer onderdelen die van belang worden geacht bij de uit te oefenen functie. Vooral bij functies die meer leunen op de integriteit van de toekomstige werknemer (zoals bijvoorbeeld bij financiële instellingen of overheid) is dit nu onderdeel van de sollicitatieprocedure. Lees meer

In-employment screening

Bij interne functiewisselingen op strategische en gevoelige functies voeren we een in-employment screening voor u uit. Dit doen we ook als er intern signalen zijn van het disfunctioneren van een medewerker. Lees meer

Post-employment screening

Als uw medewerker besluit voor een ander bedrijf te gaan werken, onderzoeken we, als onderdeel van de post-employment screening of hij geen geheime informatie, klanten of bezit meeneemt. Lees meer

logo_footer

Screenen.com is onderdeel van LeventGroup

mvj_logo

POB Vergunningnr: 1041

cbp_logo

WBP Medlingsnr: m1319590