Post-employment Screening

Post-employment Screening

Als uw medewerker besluit voor een ander bedrijf te gaan werken, onderzoeken we, als onderdeel van de post-employment screening of hij geen geheime informatie, klanten of bezit meeneemt.

 • Bij Screenen.com werkt een professioneel team van psychologen, onderzoek experts, interviewspecialisten, criminologen en recherche-experts.

  Al onze medewerkers zijn gediplomeerd en hebben ruime ervaring in het veld. Zij hebben gewerkt voor politie, justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Defensie en in de wetenschappelijke wereld. Ze kennen als geen ander het belang van integer en betrouwbaar personeel en hoe ze hier op professionele manier op kunnen screenen.

  Jaarlijks voeren zij maar liefst 1900 screeningen van hoge kwaliteit uit.

  Uiteraard zijn ook alle medewerkers van Screenen.com zeer grondig gescreend.

 • Bij alle screeningen door Screenen.com wordt uitvoerig rekening gehouden met de privacy van de kandidaat en de opdrachtgever.

  Alle werkzaamheden die door ons uitgevoerd worden zijn toegestaan volgens de wet. Voor het benaderen van voormalige werkgevers en andere referenten vragen wij toestemming aan de kandidaat.

  Voor het verwerken van persoonlijke gegevens houden wij ons strikt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere relevante wetgeving.

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt vaak als voldoende beschouwd. Deze blijken in de praktijk echter gemakkelijk te worden verstrekt.

  In 2014 werden er 703.860 VOG’s aangevraagd, waarvan slechts 2.479 werden geweigerd. Dat komt overeen met slechts 0.35% van alle aanvragen.

  Opmerkelijk weinig dus, want Screenen.com heeft bij 2,4% van de onderzochte sollicitanten ernstige integriteitsrisico’s gesignaleerd. Geen van deze mensen hadden problemen bij het aanvragen van een VOG.

  Een VOG zegt wel iets, maar er zijn meerdere bronnen noodzakelijk om meer zekerheid te krijgen over het gedrag van de kandidaat in het verleden en een voorspellende waarde te krijgen over zijn of haar gedrag in de toekomst.

 • Vaak horen wij dat bedrijven en instellingen zelf personeel screenen. Echter, als wij doorvragen blijkt dat opleidingen en werkhistorie niet of nauwelijks gecontroleerd wordt. Referenten natrekken wordt vaak vanwege tijdgebrek achterwege gelaten. Als dit wel gebeurt dan stelt men vaak niet de vragen die echt van belang zijn. De meeste HR medewerkers richten zich op de competenties van de kandidaat, maar vaak blijven integriteitissues onderbelicht.  Het stellen van kritische vragen met betrekking tot de integriteit wordt vaak als moeilijk ervaren. Men ervaart vaak dat het de vertrouwensband met de kandidaat kan schaden en daarom wordt er vaak afgezien van de noodzakelijke vragen.

  Financieel onderzoek wordt vaak al helemaal weggelaten, omdat dit lastig is en ongemakkelijk aanvoelt. Maar realiseert u zich het volgende: Medewerkers met financiële problemen melden zich vaker ziek, werken vaak minder efficiënt en vormen een integriteitrisico voor uw organisatie.

  Een gedegen online screening van sollicitanten vergt meer dan alleen even kijken op Google en Facebook. De gevonden informatie moet ook juist worden beoordeeld en het zoeken op zich is al een uitvoerige en tijdrovende klus.

  Onze werkwijze is zodanig ontwikkeld dat wij o.a. het internet afzoeken met specifiek ontwikkelde zoekopdrachten van ca. 700 negatieve zoekwoorden. Deze manier is tijdbesparend en zeer effectief gebleken. Daarnaast maken wij gebruik van diverse diplomaregisters en bronnen rondom de kandidaat, zoals voormalige werkgevers en andere referenten.

Ik wil gebeld wordenVrijblijvend Adviesgesprek

Vraag nu direct een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Adviesgesprek aanvragen

Onze screeningen zijn:

Gedegen: zorgvuldige methode en minimaal het 4-ogen principe

Betrouwbaar: u kunt vertrouwen op onze integriteit

Gemakkelijk: u kunt de procedure online starten en volgen

Toegankelijk: geen wachttijden of onnodige handelingen


 

Brochures

Denkt u er over een screening aan te vragen?

Ik wil een vrijblijvend adviesgesprek

Pre-employment screening

Voordat een arbeidscontract wordt aangeboden, gaan steeds meer werkgevers de achtergrond van de de toekomstige werknemer na. De pre-employment screening kan, afhankelijk van de geambieerde functie, bestaan uit één of meer onderdelen die van belang worden geacht bij de uit te oefenen functie. Vooral bij functies die meer leunen op de integriteit van de toekomstige werknemer (zoals bijvoorbeeld bij financiële instellingen of overheid) is dit nu onderdeel van de sollicitatieprocedure. Lees meer

In-employment screening

Bij interne functiewisselingen op strategische en gevoelige functies voeren we een in-employment screening voor u uit. Dit doen we ook als er intern signalen zijn van het disfunctioneren van een medewerker. Lees meer

Post-employment screening

Als uw medewerker besluit voor een ander bedrijf te gaan werken, onderzoeken we, als onderdeel van de post-employment screening of hij geen geheime informatie, klanten of bezit meeneemt. Lees meer

Logo Leventgroup

Screenen.com is onderdeel van LeventGroup

Logo Ministerie van Veiligheid en Justitie

POB Vergunningnr: 1041

Logo Autoriteit Persoonsgegevens

WBP Medlingsnr: m1319590