In-employment Screening

In-employment Screening

Bij interne functiewisselingen op strategische en gevoelige functies voeren wij een In-Employment Screening voor u uit. Dit doen wij op verzoek ook als er bij u intern signalen zijn van het disfunctioneren van een medewerker.

Wat is het verschil nu precies tussen een In- en Pre-employment screening? De termen spreken eigenlijk voor zich, maar hieronder geven wij u een paar handvatten om te zien of een In-Employment Screening (IES) voor uw organisatie van toegevoegde waarde kan zijn. Het screenen van bestaand personeel is in Nederland echter nog zwaar onderbelicht. Wordt er tegenwoordig al wel veel gebruik gemaakt van de Pre-Employment Screening (PES), dan moeten we constateren dat de In-Employment Screening nog steeds te weinig wordt ingezet door bedrijven.

De procedure van een In-Employment Screening is gelijk aan die van de Pre-Employment Screening. De inhoud van de IES kan echter flink afwijken van de inhoud van de PES. Zo behoeft u geen identiteitscheck meer uit te voeren, het CV is u ook bekend, u bent vaak zelf de referent en de behaalde opleidingen heeft u ook bij indiensttreding laten controleren, maar natuurlijk staat het u vrij om ook dat nog eens na te trekken, want in het verleden was het nog geen gemeengoed om het personeel te laten screenen.

Die nieuwe functie brengt vaak andere risicofactoren met zich mee. Financiële databanken, een bewijs van goed gedrag (VOG), een eigen verklaring omtrent het gedrag en open bronnen onderzoek zijn dan onderwerpen waarvan u wilt weten of daar in de afgelopen periode veranderingen in zijn opgetreden die  mogelijk invloed zouden kunnen hebben op het aanstellen  van de persoon in zijn of haar nieuwe functie. U wilt natuurlijk nog steeds kunnen vertrouwen op de integriteit van uw personeel.

 

  • U levert informatie aan over de kandidaat (persoonsgegevens, CV)
  • Wij informeren de kandidaat per email en/of SMS
  • Kandidaat levert informatie aan
  • Screening wordt door ons uitgevoerd (tussen 1 tot 20 dagen)
  • U ontvangt van ons een screenrapport na afloop van de screening
 • Bij Screenen.com werkt een professioneel team van psychologen, onderzoek experts, interviewspecialisten, criminologen en recherche-experts.

  Al onze medewerkers zijn gediplomeerd en hebben ruime ervaring in het veld. Zij hebben gewerkt voor politie, justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Defensie en in de wetenschappelijke wereld. Ze kennen als geen ander het belang van integer en betrouwbaar personeel en hoe ze hier op professionele manier op kunnen screenen.

  Jaarlijks voeren zij maar liefst 1900 screeningen van hoge kwaliteit uit.

  Uiteraard zijn ook alle medewerkers van Screenen.com zeer grondig gescreend.

 • Bij alle screeningen door Screenen.com wordt uitvoerig rekening gehouden met de privacy van de kandidaat en de opdrachtgever.

  Alle werkzaamheden die door ons uitgevoerd worden zijn toegestaan volgens de wet. Voor het benaderen van voormalige werkgevers en andere referenten vragen wij toestemming aan de kandidaat.

  Voor het verwerken van persoonlijke gegevens houden wij ons strikt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere relevante wetgeving.

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt vaak als voldoende beschouwd. Deze blijken in de praktijk echter gemakkelijk te worden verstrekt.

  In 2014 werden er 703.860 VOG’s aangevraagd, waarvan slechts 2.479 werden geweigerd. Dat komt overeen met slechts 0.35% van alle aanvragen.

  Opmerkelijk weinig dus, want Screenen.com heeft bij 2,4% van de onderzochte sollicitanten ernstige integriteitsrisico’s gesignaleerd. Geen van deze mensen hadden problemen bij het aanvragen van een VOG.

  Een VOG zegt wel iets, maar er zijn meerdere bronnen noodzakelijk om meer zekerheid te krijgen over het gedrag van de kandidaat in het verleden en een voorspellende waarde te krijgen over zijn of haar gedrag in de toekomst.

 • Vaak horen wij dat bedrijven en instellingen zelf personeel screenen. Echter, als wij doorvragen blijkt dat opleidingen en werkhistorie niet of nauwelijks gecontroleerd wordt. Referenten natrekken wordt vaak vanwege tijdgebrek achterwege gelaten. Als dit wel gebeurt dan stelt men vaak niet de vragen die echt van belang zijn. De meeste HR medewerkers richten zich op de competenties van de kandidaat, maar vaak blijven integriteitissues onderbelicht.  Het stellen van kritische vragen met betrekking tot de integriteit wordt vaak als moeilijk ervaren. Men ervaart vaak dat het de vertrouwensband met de kandidaat kan schaden en daarom wordt er vaak afgezien van de noodzakelijke vragen.

  Financieel onderzoek wordt vaak al helemaal weggelaten, omdat dit lastig is en ongemakkelijk aanvoelt. Maar realiseert u zich het volgende: Medewerkers met financiële problemen melden zich vaker ziek, werken vaak minder efficiënt en vormen een integriteitrisico voor uw organisatie.

  Een gedegen online screening van sollicitanten vergt meer dan alleen even kijken op Google en Facebook. De gevonden informatie moet ook juist worden beoordeeld en het zoeken op zich is al een uitvoerige en tijdrovende klus.

  Onze werkwijze is zodanig ontwikkeld dat wij o.a. het internet afzoeken met specifiek ontwikkelde zoekopdrachten van ca. 700 negatieve zoekwoorden. Deze manier is tijdbesparend en zeer effectief gebleken. Daarnaast maken wij gebruik van diverse diplomaregisters en bronnen rondom de kandidaat, zoals voormalige werkgevers en andere referenten.

 • In een vrijblijvend adviesgesprek vertellen wij u meer over de inrichting en aard van onze screeningen en hoe deze het beste aansluiten bij uw organisatie.

  Wat kost een In-Employment Screening?

  De kosten van een In-Employment Screening worden bepaald aan de hand van de inzet die nodig is om een gedegen oordeel te kunnen geven over de betrouwbaarheid en integriteit van de kandidaat.

  Hierbij speelt met name de beoogde functie en de risico-elementen die daarmee gepaard gaan mee. Een functie met een beperkt risicoprofiel is al vanaf 70 euro (ex btw) te realiseren.

  Een screening van een gemiddeld risicoprofiel kost tussen de 250 en 450 euro.

  Voor het hogere risicoprofiel is het afhankelijk van de aard en kwetsbaarheid van de functie. Een hogere screening begint bij 500 euro, maar kan bij uitgebreidere en diepgaandere onderzoeken oplopen tot 2700 euro.

  In overleg stellen wij, een op uw wensen afgestemd, screenpakket samen voor een screening die past bij het functieprofiel. Uiteraard zorgen we dat bij al onze pakketten de kosten vooraf duidelijk zijn, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Ik wil gebeld wordenVrijblijvend Adviesgesprek

Vraag nu direct een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Adviesgesprek aanvragen

Onze screeningen zijn:

Gedegen: zorgvuldige methode en minimaal het 4-ogen principe

Betrouwbaar: u kunt vertrouwen op onze integriteit

Gemakkelijk: u kunt de procedure online starten en volgen

Toegankelijk: geen wachttijden of onnodige handelingen


 

Brochures

Denkt u er over een screening aan te vragen?

Ik wil een vrijblijvend adviesgesprek

Pre-employment screening

Voordat een arbeidscontract wordt aangeboden, gaan steeds meer werkgevers de achtergrond van de de toekomstige werknemer na. De pre-employment screening kan, afhankelijk van de geambieerde functie, bestaan uit één of meer onderdelen die van belang worden geacht bij de uit te oefenen functie. Vooral bij functies die meer leunen op de integriteit van de toekomstige werknemer (zoals bijvoorbeeld bij financiële instellingen of overheid) is dit nu onderdeel van de sollicitatieprocedure. Lees meer

In-employment screening

Bij interne functiewisselingen op strategische en gevoelige functies voeren we een in-employment screening voor u uit. Dit doen we ook als er intern signalen zijn van het disfunctioneren van een medewerker. Lees meer

Post-employment screening

Als uw medewerker besluit voor een ander bedrijf te gaan werken, onderzoeken we, als onderdeel van de post-employment screening of hij geen geheime informatie, klanten of bezit meeneemt. Lees meer

logo_footer

Screenen.com is onderdeel van LeventGroup

mvj_logo

POB Vergunningnr: 1041

cbp_logo

WBP Medlingsnr: m1319590