Screening van personeel neemt een vlucht

Lees ook ons whitepaper: Weet wie je binnen haalt! Whitepaper : weet wie je binnenhaalt!

Het Nederlandse bedrijfsleven wordt zich er steeds bewuster van dat het screenen van personeel een positief effect heeft op het wervings- en selectiebeleid van de onderneming.

In het verleden werd er door menig HR-professional wat negatief gekeken naar het screenen van nieuw personeel. Vooral de kosten die een screening met zich meebrengt werden veelal als een struikelblok gezien. Een Euro kan maar één keer uitgeven worden en een screening had niet bepaald prioriteit bij veel ondernemingen.

In sommige sectoren, zoals de financiële sector, is een screening verplicht en wordt dit proces beleidsmatig uitgevoerd met als gevolg dat er vaak gekozen wordt voor de eenvoudigere oplossing. Deze screeningen zijn vaak niet meer dan slechts een verificatieproces in plaats van een screening.

In andere sectoren begint dat nu langzaam maar zeker te veranderen. De bewustwording van het uitvoeren van een goede screening groeit en veel HR-professionals zien nu ook de voordelen van een goede screening. De HR-professional ziet  het steeds meer als een opbrengst. Geen nieuwe kosten voor het opnieuw moeten werven van kandidaten als de eerste kandidaat toch niet blijkt te zijn wie hij/zij veinsde te zijn. Nog steeds bevatten 75% van alle cv’s onwaarheden en wordt er in 25% van de cv’s keihard gelogen.

Het ont-zorgen blijkt ook steeds vaker een groot pluspunt. Het screeningsbureau neemt het vervelende werk uit handen; kloppen de papieren wel of sterker, bestaan die papieren wel? Een veel geplaatste uitspraak door klanten van Screenen.com is: “Dat laten we liever aan de professionals over!” Een andere reden van de toename is natuurlijk de actualiteit van de dag. Iedere dag worden we geconfronteerd met berichten in de media over integriteitsissues. Bedrijven worden voorzichtiger in het aannemen van personeel. Ook het imagoschade-spook wil je natuurlijk het liefst buiten de deur houden.

Allemaal argumenten met voldoende kracht om al het nieuwe personeel te laten screenen en dat is momenteel duidelijk merkbaar.

De tijd om iemand alleen nog op de kleur zijn/haar ogen te vertrouwen, die tijd is niet meer.