Screenen politieke partijen hun leden wel voldoende?

Het zal u de afgelopen jaren niet ontgaan zijn dat er in de Nederlandse politiek het één en ander voorgevallen is op het gebied van integriteit. Een wethouder die af moet treden wegens belangenverstrengeling  of een politicus die zijn eigen stichting subsidieert. Worden de leden van politieke partijen niet gescreend of wordt er niet gekeken naar de achtergrond van een kandidaat bij de aanstelling voor een gevoelige functie? Dat vragen wij van Screenen.com ons steeds vaker af.

Bij het screenen van leden van politieke partijen zouden mogelijke pijnpunten boven water kunnen komen als er grondig onderzoek wordt gedaan naar eventuele nevenfuncties of banden die in het verleden zijn aangegaan en niet te combineren zijn met de aandachtsgebieden die de politici krijgen binnen hun partij of als ze aangesteld worden als bestuurder. Dit is het meest voor komende probleem  in de laatste twintig jaar.

Begin dit jaar verscheen er in Trouw een artikel dat nieuwe gedeputeerden een stevig onderzoek naar zichzelf kunnen verwachten. Een goede zaak vinden wij bij Screenen.com. Provincies zijn nog zoekende en bij diverse gemeenten is de tool “screening”  nog niet op de radar verschenen. Ook stafafdelingen van provincie en gemeente doen nog te weinig op het gebied van het checken van de integriteit van nieuwe medewerkers.

Natuurlijk is een screening door een onafhankelijke organisatie geen garantie voor de toekomst en voorkomt het ook geen misdragingen van politici in hun vrije tijd – overigens het tweede grote probleem van de afgelopen tien jaar- , maar het geeft een goed beeld van iemand en kan een aanbeveling/afwijzing zijn voor de plaatsing op een gevoelige positie.

Integriteitsissues van politieke vertegenwoordigers  en ambtsdragers halen steeds weer en steeds vaker op negatieve manier de landelijke media.  De politieke partijen hebben hier zelf ook last van, met als gevolg; een steeds lagere opkomst bij verkiezingen. Het aanzien van de politiek wordt slechter, negatieve publicaties van  corrupte politici,  het lekken van informatie, asociaal gedrag, ongeoorloofde declaraties en laag normbesef dragen hieraan bij.  Voorkomen is beter EN eenvoudiger dan genezen.  Politici zijn (gelukkig) net mensen.

In de aanloop naar de volgende verkiezingen roepen wij van Screenen.com dan ook op om voor de politieke vertegenwoordigers  en politieke ambtsdragers vroegtijdig een Pre-Election screentool  uit te laten voeren, welke in onze visie uit minimaal vier niveaus/fases zou moeten bestaan. Hiermee kunnen de  integriteits- en imago risico’s drastisch worden beperkt .

Het vertrouwen van de burger in de volksvertegenwoordigers  moet worden hersteld.   Wie pakt de handschoen op????

Bron:
Trouw
Vrij Nederland