Screenen gezondheidszorg ondergeschikt belang

In de gezondheidszorg is het nog steeds geen gewoonte om het personeel te screenen. Slechts een enkele instelling gebruikt de “screening” om zich er van te verzekeren dat zijn personeel gekwalificeerd en integer is, maar dit gebeurd dan vaak om de accreditatie van de instelling niet in gevaar te brengen. Uit vrije wil nieuw personeel screenen is nog niet doorgedrongen in het medische bastion.

Nog altijd wordt er (te)veel vertrouwd op de mooie blauwe ogen van de sollicitant en het prachtig opgemaakte CV. Een gedegen referentenonderzoek, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), een diploma verificatie en/of interview met de sollicitant door een onafhankelijke partij zou een hoop problemen in de zorg kunnen voorkomen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) beschikt niet over een instrument om misstanden voor te zijn.

Het kan nóg gekker.

Een religieuze GGZ instelling neemt willens en wetens een voor kinderporno veroordeelde psychiater aan vanuit “een diepe overtuiging die in hun werk verankerd ligt”. In begrijpelijk Nederlands: Klinkklare arrogantie van het bestuur van een instelling. Wordt hier het belang van cliënten voorop gesteld? Nee! Het betreft hier over het algemeen de zwakkere en kwetsbare personen in onze samenleving, waarvan de veiligheid gegarandeerd moet worden. Dat een veroordeelde zedendelinquent een tweede kans moet krijgen klopt, maar dan niet in deze functie en toegang hebbend tot voornoemde doelgroep. Zou de IGZ hierin geen nadrukkelijker rol in moeten spelen? Een screening door een onafhankelijke partij, als Screenen.com, zou hier in ieder geval indringende vragen hebben opgeroepen.

De veroordeelde psychiater komt ook niet voor op de sanctielijst van het Medisch tuchtcollege en heeft ook geen negatieve registratie in het BIG-register. Wederom een hiaat in het BIG register, want het OM communiceert maar sporadisch met IGZ over deze zaken. Kwetsbare cliënten mogen natuurlijk nooit blootgesteld worden aan een psychiater met een dergelijk strafrechtelijk verleden. Een aangevraagde Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) zou in dit geval waarschijnlijk niet afgegeven zijn, terwijl er volgens het BIG register geen wolkje aan de lucht is.

Wat als de psychiater in de toekomst besluit om bij een nieuwe werkgever aan de slag te gaan? Zou een screening op zijn plaats zijn? Wij van Screenen.com denken van wel.

Bronnen:
NU.nl
Volkskrant
Algemeen Dagblad