Screenen en Privacy (Deel II)

In het bericht van 1 mei haalt personeelsblog.nl een artikel aan van NRC. Hierin wordt door een recherchebureau, gesproken over 20% van de uitgevoerde screeningen waarbij een kandidaat wordt afgewezen door de werkgever. Dit zou betekenen dat één op de vijf kandidaten niet zou deugen voor de functie waar hij of zij op gereageerd heeft. Zijn de screentools dan wel in de juiste proportie gebruikt of wordt er een stofkam gebruikt die meer doet dan het kaf van het koren scheiden? Er zijn screeningen in alle soorten en maten. Bij Screenen.com komt gemiddeld bij één op de acht kandidaten tijdens de screening iets aan het licht, maar dat is nog vaak voor de werkgever geen reden om een kandidaat niet aan te nemen. Sterker nog, het geeft vaak aanleiding om met een kandidaat verder in gesprek te gaan en deze nog beter te leren kennen.

In het NRC artikel wordt ook gesproken over kandidaten die worden onderworpen aan zeer discutabele testen en vragen moeten beantwoorden met betrekking tot drugs- , alcoholgebruik en nota bene hun sexleven.  Wij van Screenen.com zijn geen voorstander van  (psychologische) integriteittesten, zoals die heden ten dage nog door HR-professionals bij diverse organisaties worden gebruikt. Een screening gaat over integriteit. Dat betekent dat de instrumenten die je voor zo’n screening gebruikt ook de toets der kritiek moet kunnen doorstaan en zelf integer en betrouwbaar zijn.  De meeste testen zijn dit niet. De wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt en de validiteit kan niet worden aangetoond. Ook zijn de testen niet erkend door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (Cotan) van het NIP.  Daarmee is het gebruik van de uitkomst van de test als maatbepalend zeer discutabel, ongewenst en kan het leiden tot reputatieschade van een individu.  De uitkomst van zo’n test kan wel als lijdraad dienen bij een integriteitgesprek, maar daar blijft het dan ook bij. Details over privézaken horen natuurlijk niet thuis in een standaard screeningsrapport. Screeningsbureaus die volgens de privacy-, wet- en regelgeving met succes hun dagelijkse werkzaamheden uitvoeren delen dergelijke details niet met hun opdrachtgevers. De kandidaat kan wel gewezen worden op zijn of haar gedrag op het internet. Bij screenen.com is het bijvoorbeeld de regel om tijdens het interview de kandidaat er op te wijzen  dat zijn of haar Facebook- profiel en vrienden, Twitteraccount en andere persoonlijke sites openbaar te benaderen zijn en wordt de kandidaat geadviseerd om deze af te schermen. Het doel van de screening is per slot van rekening het risico voor de werkgever te beperken en niet om in het privéleven van mensen te kunnen snuffelen.

Bron: personeelsblog.nl