Op de koffie bij de Koning

Screenen van personeel is in Nederland nog steeds zwaar onderbelicht. Veel HR-professionals en operationeel verantwoordelijken zijn zich nog steeds niet bewust van de toegevoegde waarde van een screening. Na het doorlopen van veelal honderden CV’s, zijn zij er vaak van overtuigd dat zij de juiste personen voor een functie geselecteerd hebben. De recruiter of het afdelingshoofd heeft bij de laatste paar kandidaten al zo’n positief gevoel dat het laatste stukje zekerheid inbouwen gewoonweg genegeerd wordt. Het is een psychologisch gevolg dat heel verklaarbaar is, want het is hun werk dus zal het wel goed zitten, maar het is fnuikend als er individuen tussen zitten die het niet zo nauw nemen met de waarheid.

Laatst vertelde iemand dat hij op de koffie geweest was bij Zijne Majesteit de Koning. “En”, vertelde hij er bij; “ik ben gescreend!” Niets bijzonders denkt u, maar waarom denkt u dat? Is op de koffie gaan bij de Koning zoveel anders dan een nieuw personeelslid aannemen? Het Kabinet van de Koning kijkt wel uit om zo maar “Jan en alleman” uit te nodigen op de koffie om ze vervolgens los te laten in het paleis van de Koning.

Is die geschetste situatie zoveel anders dan het aannemen van uw nieuwe personeelsleden? In de ogen van Screenen.com natuurlijk niet. In 60% van de aangeleverde geloofsbrieven zitten onwaarheden versleuteld die vaak door de recruiter, als ze al worden opgemerkt, niet snel ter sprake worden gebracht, omdat het van die lastige vragen zijn die men niet graag stelt.

Screenen.com  zorgt ervoor dat u achteraf niet geconfronteerd wordt met een medewerker die niet aan de kwalificaties voldoet die hij/zij zichzelf toekende.

Achteraf kijk je namelijk een koe in de kont.