Met 1 op de 8 sollicitanten is iets mis

Bij pre-employment screeningen blijkt dat bij 1 op de 8 sollicitanten vraagtekens gezet worden bij de integriteit. Daarom blijft naast de VOG een pre-employment screening wenselijk om risico’s op niet integer en ongewenst gedrag binnen organisaties te beperken.

De dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft haar jaarcijfers over 2013 gepresenteerd en daaruit komt naar voren dat er in 2013 733.156 VOG-aanvragen werden ingediend. In 4.141 van de gevallen werd de VOG geweigerd.

Als iemand met justitiële antecedenten een VOG aanvraagt, wil dit niet zeggen dat de aanvraag automatisch wordt geweigerd. Justis bepaalt immers altijd of de antecedenten relevant zijn voor de functie die de persoon in kwestie wil gaan vervullen. In 2013 kregen 109.325 personen (14,9%) met justitiële antecedenten toch een VOG.

Bij zijn screeningen signaleert onderzoeksbureau Screenen.com in 2,4% van de onderzoeken dat de integriteit van de nieuwe medewerker in ernstige mate ter discussie staat. In die gevallen vormen de onderzochte feiten een risico voor de integriteit, de betrouwbaarheid en/of het imago van de organisatie. Opmerkelijk is echter dat er in geen van deze gevallen sprake was van een geweigerde VOG.

Daarnaast vond Screenen.com in 12,1% van zijn onderzoeken informatie die tijdens de sollicitatieprocedure niet bekend was gemaakt of onjuist was opgegeven door de nieuwe medewerker. Deze informatie bleek echter wel van belang voor de selectie- en aanstellingsprocedure. In 6,4% van de gevallen leverde de medewerker bovendien de vereiste VOG niet aan.

Over Screenen.com
Screenen.com is heeft een vooraanstaande positie in het marktsegment pre-, in- en post-employement screeningen van (toekomstig) personeel en het uitvoeren van due diligence services op (toekomstige) zakenpartners.


Noot voor de pers, niet voor publicatie:

Voor meer informatie of quotes kunt u contact opnemen met Algemeen directeur Screenen.com, René Reijenga,

Member of the Levent Group, tel: 088-9876 000/ 06 20 36 46 36 ; e-mail rene.reijenga@leventgroup.nl