Liegen úw sollicitanten u voor?

Hoe sluit je uit dat een sollicitant liegt? Zolang er geen Pinokkio-verschijnselen optreden, kan dat helaas niet, maar u kunt wel iemands vaardigheden controleren. Advocaat Marcus Draaisma is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Als lid en voormalig voorzitter van de Sollicitatiecommissie van de NVP kent hij de kwesties rond screening bovendien als geen ander.

Een screening kan veel problemen met toekomstige werknemers voorkomen, maar helemaal uitsluiten dat een sollicitant liegt, kan helaas niemand. Je weet evenmin waartoe iemand in de toekomst in staat zal blijken. Marcus Draaisma licht toe: ‘Je kunt je de boekhouder voorstellen, die wordt verlaten en bedrogen door zijn vrouw, vervolgens in echtscheiding ligt met financiële perikelen en ineens twee hypotheken moet betalen. Je weet nooit wat er dan gebeurt. Dat is de realiteit. Zelfs met screening – die overigens wel van groot belang is bij het aannemen van werknemers – kun je die situatie niet 100 procent afdichten. Maar over de vaardigheden die een werknemer heeft, of juist niet heeft, moet hij open kaart spelen.’

Daarom is spreekplicht soms noodzakelijk: een werkgever mag geen gezondheidsvragen stellen, maar als iets relevant is, moet een kandidaat dit zelf melden, aldus Draaisma. ‘Als je als winkelbediende solliciteert, weet je dat je veel zult moeten staan. Als je dat dan vanwege een bepaalde gezondheidsreden niet kunt, heb je belangrijke informatie over je gezondheidstoestand verzwegen. Wat een reden kan zijn voor ontslag.’ Maar wanneer heeft een werknemer spreekplicht? Draaisma: ‘Een zwangerschap mag je voor je houden, tenzij je daardoor je functie niet zou kunnen uitvoeren, denk aan iemand die moet werken met radioactieve straling. Het criterium is: als iets van wezenlijk belang is voor de functie waarop je solliciteert, dien je het te vermelden.’

Integriteit
Draaisma is van mening dat een goede screening noodzakelijk is, maar of het in alle gevallen werkt is dus een tweede. ‘Momenteel zie je dat het in de financiële sector niet zo goed werkt. De integriteit van de bankier is nu een hot issue. Die groep is, ondanks de in die branche geldende codes, behoorlijk bekritiseerd. Een aardige vraag daarbij is: als je een directeur screent voor een financiële positie, die professioneel bandschoon blijkt te zijn maar wel een notoire schuinsmarcheerder is, is hij dan integer? Dat zijn heel moeilijke kwesties. Ik ben geneigd zoiets toch een rol te laten spelen.’ Wel stelt Draaisma dat dit per geval moet worden bekeken. Als iemand vooral technisch goed geschoold moet zijn, doet zijn privésituatie er niet toe. ‘Maar als iemand het gezicht van een onderneming is, dan heb ik daar wel moeite mee. Formeel zeg ik: misstappen in het privéleven hebben geen financiële relevantie en moeten erbuiten worden gehouden, maar integriteit overstijgt soms het zakelijke.’

Sollicitatiecode
In samenwerking met de Stichting van de Arbeid heeft de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP) de Sollicitatiecode geformuleerd, basisregels die organisaties en sollicitanten in acht behoren te nemen bij werving en selectie. Doel van de code is een norm bieden voor een transparante en eerlijke werving- en selectieprocedure. Draaisma: ‘Veel bedrijven doen onderzoek naar kandidaten via internet: Hyves, Facebook, LinkedIn, et cetera, of kandidaten worden simpelweg gegoogled. Het probleem daarmee is meerledig: je weet niet of je de juiste persoon voor je hebt, wie de informatie heeft geplaatst, en of die bijvoorbeeld niet heel lang geleden is geplaatst. Informatie op internet is dus niet betrouwbaar.’ De NVP-sollicitatiecode bepaalt dat wanneer kandidaten bijvoorbeeld worden gegoogled, de gevonden informatie aan de kandidaat wordt voorgelegd als de toekomstige werkgever deze relevant vindt voor de functie. ‘Er zijn namelijk talloze mensen die Peter de Vries heten’, verklaart Draaisma. ‘Het is dus verstandig om de Peter die u als kandidaat hebt, even te checken.’

Impact
De Sollicitatiecode is niet juridisch afdwingbaar, wel normstellend voor de maatschappij. Draaisma over de toepassing ervan: ‘De code is bedoeld voor de werving- en selectiefase, maar kan eveneens worden toegepast bij reorganisaties, waarbij werknemers moeten solliciteren op hun eigen functies. De belangrijkste vraag blijft: in hoeverre mag je neuzen in de privégegevens van werknemers?’ Een integer screeningsbedrijf zal zich altijd houden aan de code dat er geen referenten worden geraadpleegd, die niet door een kandidaat zijn opgegeven.

[kader] Marcus Draaisma is partner en medeoprichter van Palthe Oberman advocaten, met als specialismen arbeidsrecht en insolventierecht. Hij levert bijdragen aan diverse P&O-vaktijdschriften. Daarnaast was Draaisma tot begin dit jaar voorzitter van de Commissie NVP-Sollicitatiecode, waarvan hij nu nog lid is.

Bron: www.screenen.com