Is een VOG afdoende om de rotte appel buiten je organisatie te houden?

Jaarlijks krijgen de AIVD en MIVD tienduizenden verzoeken om onderzoek te doen naar nieuwe werknemers met een veiligheidsfunctie. Bij deze banen komen mensen in aanraking met zaken die betrekking hebben op de staatsveiligheid. Denkt u hierbij aan Politie, Defensie of werknemers van bedrijven die aan het werk gaan met vitale infrastructuur in Nederland.

In 2014 kregen de AIVD en de MIVD een krappe 40.000 verzoeken voor een veiligheidsonderzoek om nieuwe werknemers door te lichten en een Verklaring Geen Bezwaar (VGB) af te geven. Zo’n onderzoek is veel breder dan de aanvraag voor de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). In 2014 werden er 958 VGB’s geweigerd. Dit is 2,4% ten opzichte van het totaal. Bij het afgeven van de VOG is dit percentage schrikbarend lager.

Veel bedrijven nemen genoegen met de aanlevering van een VOG als ze nieuwe werknemers in dienst nemen, maar dekt dit de lading wel? Bij Screenen.com zien wij veel vaker dat een VOG niet maatgevend is. Een verkoopmedewerker die in aanraking is geweest met politie of justitie inzake een geweldsdelict kan zomaar een VOG krijgen, omdat dit geweldsdelict geen direct verband heeft met de geambieerde functie. Als een werkgever hier niet naar vraagt, zal de sollicitant hier natuurlijk nooit over beginnen en zal de VOG gezien kunnen worden als bewijs dat er met deze sollicitant niets aan de hand is.

Bij een screening van Screenen.com komen dit soort zaken wel aan het licht. Het aanvragen van de VOG en het afvinken van de CV blijkt, uit de ervaring van Screenen.com, absoluut ontoereikend te zijn om een beter beeld van een sollicitant te krijgen. Diploma- en werkverledenfraude zijn heden ten dage schering en inslag op de verhitte arbeidsmarkt.

Bij Screenen.com zien we een vergelijkend percentage als bij de AIVD/MIVD als het gaat om dossiers waarbij een rode of oranje vlag wordt getoond aan de nieuwe werkgever.

Ons devies: Weet wie je binnenhaalt in de organisatie!

Bron: NOS