Hoe voorkomt u dat uw bedrijf in opspraak raakt?

Gisteren meldde de Telegraaf dat partijvoorzitter Henry Keizer van de VVD, die korte metten moest maken met de telkens terugkerende affaires over integriteit, nu zelf in opspraak is geraakt en zichzelf moet verdedigen voor een opmerkelijke overname uit 2012.

Keizer werd toen voor 30.000 euro met drie zakenpartners eigenaar van een uitvaartbedrijf, dat volgens onderzoekswebsite Follow the Money minstens 31,5 miljoen euro waard was. Keizer kocht de aandelen van een vereniging bestaande uit bejaarde idealisten, waarvan Keizer nota bene adviseur was. Analisten zeggen dat de leden zwaar zijn benadeeld door de verkoop.

Hoe voorkomt u nou als werkgever in een dergelijke situatie terechtkomt? Een integriteitsonderzoek zorgt ervoor dat u als werkgever weet hoe het zit met de betrouwbaarheid en integriteit van uw werknemer(s) over de afgelopen periode. Dat is niet onbelangrijk, bijvoorbeeld als het gaat om functies waarin personeel met vertrouwelijke informatie te maken heeft. Werknemers met dergelijke functies zouden bijvoorbeeld die informatie kunnen doorspelen of zelfs verkopen. Voor financiële functies kan bijvoorbeeld het risico op fraude, diefstal, verduistering of omkoping een rol spelen. Een screeningbureau kijkt minimaal vijf jaar terug in de geschiedenis van de gescreende persoon en stelt daarbij de volgende vraag: is er in die periode informatie of zijn er risico-elementen te vinden die van belang kunnen zijn of die iets kunnen zeggen over de integriteit van de desbetreffende persoon? De uitkomsten van de hierbij toegepaste onderzoektools geven een beeld over de integriteit en betrouwbaarheid van de kandidaat. Daarnaast zijn er nog andere manieren die meer informatie en duidelijkheid kunnen bieden. Zo kan de kandidaat gevraagd worden een formulier “Verklaring Omtrent het Eigen Gedrag” of een integriteitsverklaring te ondertekenen, waarop hij/zij verklaart de afgelopen vijf jaar niet met de politie en/of justitie in aanraking te zijn geweest. Samen met een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) biedt dit enige houvast, maar kan niet worden los gezien van een onderzoek naar gedrag op sociale media, navraag bij referenten en onderzoek naar financieel moraal.

Er zijn schrijnende gevallen bekend naar aanleiding van het nalaten van onderzoeken van de integriteit van kandidaten of zakenpartners, die laten zien dat screenen bepaald geen overbodige luxe is. Zo kan een organisatie bij interne fraude grote schade oplopen en kan het zelfs de bedrijfscultuur ondermijnen. Ook de financiële gevolgen kunnen ernstig zijn: er kan sprake zijn van faillissementen, liquiditeitsproblemen of imagoschade.

 

Als werkgever wil je altijd vertrouwen in al je medewerkers hebben, dus eigenlijk zou een integriteitsonderzoek voor elke functie aan te raden zijn. Maar het zijn vooral functies die veel risico’s kunnen opleveren en mogelijk het imago van een organisatie kunnen schaden, waar integriteitsonderzoeken noodzakelijk zijn. Het onderzoek wordt toegepast op basis van de kwetsbare risico-elementen die aan een bepaalde functie vastzitten. Zo neemt u als werkgever geen risico’s en weet u zeker dat u de juiste mensen op de juiste plek heeft.