Hoog tijd voor een landelijke screeningscode

‘Het is noodzakelijk dat de partijen die in Nederland pre-employement screening aanbieden, met elkaar tot een standaardisering komen’, stelt René Reijenga van Screenen.com. ‘Te veel bureaus hanteren een eigen certificering, die nergens op is gebaseerd. Hoe meer bedrijven een eigen keurmerk hanteren, hoe minder waarde de verschillende keurmerken bovendien hebben. Pas als alle screeningbedrijven in ons land erachter staan, betekent een certificering werkelijk iets voor de klant.’

Screenen.com wil daarom dat screeningpartijen met elkaar om de tafel gaan zitten om te komen tot een landelijke screeningcode. René Reijenga: ‘In de praktijk blijkt dat bedrijven die hun personeel laten screenen na afloop graag een landelijk keurmerk ontvangen. Andere screeningpartijen pleiten eveneens voor een landelijke screeningcode, zodat de branche haar klanten erkende kwaliteit kan bieden.’ Doel hiervan: het vergroten van het vertrouwen in screening en in de onderscheiding van de gekwalificeerde screeningorganisaties.

Een landelijke screeningcode beoogt minimale kwaliteitseisen en de definitie moet worden geduid door een extern orgaan, dat hier bovendien toezicht op houdt. Screenen.com vroeg certificatie-instelling Det Norske Veritas (DNV) naar de mogelijkheden van een landelijk keurmerk voor de screeningbranche. DNV:

‘Een branchebrede screeningcode of keurmerk zal de uniformiteit en erkenning van de branche en de daarin opererende screeningpartijen vergroten. Voor een branchebreed keurmerk is het belangrijk dat de voorwaarden waaraan de organisatie en de screening moeten voldoen, worden bepaald door een samengestelde commissie screeningpartijen. Een keurmerklogo zou uitsluitend mogen worden gevoerd door organisaties die via een onafhankelijke beoordeling, van bijvoorbeeld DNV, hebben aangetoond te voldoen aan de eisen van het keurmerk.’

DNV heeft een brede en jarenlange ervaring bij het ontwikkelen en uitvoeren van succesvolle keurmerk-/ certificatietrajecten voor vele branches en biedt haar ervaring graag aan voor andere branches.

Screenen.com is actief in het verrichten van pre-, in- en post-employement screeningen van (toekomstig) personeel en het uitvoeren van due diligence services op (toekomstige) zakenpartners. Boven alles hanteert Screenen.com hierbij een integere werkwijze.
Bron: www.screenen.com