Hoeveel kosten uw niet-integere werknemers uw bedrijf?

‘Integere werknemers leiden tot een betere werksfeer en daarmee tot betere werkprestaties’

De mate van integriteit van mensen kun je meten, stelt drs. Kitty van der Heijden in haar onderzoek* naar een integriteitinstrument voor de selectieprocedure van de Koninklijke Marechaussee. Een vraaggesprek over haar conclusies, over integriteit, hoe het kan dat een positief humeur hiermee samenhangt, en over het belang van screenen.

Met je onderzoek won je de scriptieprijs van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek. Van harte gefeliciteerd. Waarom heb je je specifiek op dit onderwerp gericht?
‘Ik volgde het vak personeelsselectie aan de Universiteit van Amsterdam bij Jan te Nijenhuis, die als adviseur aan het ministerie van Defensie is verbonden, waar de Koninklijke Marechaussee een specifieke vraag had: ze wilde onderzoeken hoe ze sollicitanten het best kon screenen op integriteit. We hebben het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Majoor Cremers van de afdeling Gedragswetenschappen van het ministerie van Defensie. De uitkomst is dat je de mate van integriteit van mensen inderdaad kunt meten.’

Waarom heeft de Koninklijke Marechaussee behoefte aan screening?
‘Voor overheidsorganisaties is integriteit al jaren een speerpunt. Vertrouwen van burgers is essentieel voor hen. Incidenten waarbij de Marechaussee slecht in het nieuws komt, ondermijnen dit vertrouwen. Het is bovendien een krijgsmachtonderdeel dat veelvuldig in contact staat met de burger, denk aan Schiphol en de grensbewaking, dus vertrouwen van die bevolking in de Marechausseemedewerkers is belangrijk. De burger moet niet denken: waarom zou ik gezag van jou accepteren?’

Je hebt de respondenten grote hoeveelheden vragenlijsten en toetsen voorgelegd. Waarom? ‘We hebben ons onderzoek bewust heel breed ingezet. Op de commerciële markt zijn veel integriteitstesten beschikbaar. Sommige tests zijn goed, maar een aantal is slecht: het is niet duidelijk wat precies gemeten wordt. Daarbij hebben we allerlei variabelen gezocht die te maken hebben met negatief gedrag, zoals stelen, liegen, niet op tijd op het werk komen, et cetera.’

De beste voorspellers bleken de eigenschappen zelfbeheersing en morele identiteit.
‘Absoluut, iemand met een sterk karakter is integer, maar er kwam ook uit dat werkervaring een belangrijke voorspeller is. En dat is bij Defensie niet zo gek. Naarmate iemand meer werkervaring heeft bij de Marechaussee, krijgt hij meer onderwijs, waarin hij wordt gewezen op ethiek.’

Een verrassende uitkomst was dat ook een positief humeur samenhangt met integriteit.
‘Dat was inderdaad verrassend. De vragenlijst die wij hebben gebruikt, gold zowel voor negatieve als voor positieve affectiviteit. Je meet dus in hoeverre iemand positief gehumeurd is. Tot onze verbazing bleek positieve affectiviteit een sterkere voorspeller dan negatieve. Blijkbaar is een positief humeur belangrijker voor integriteit dan het ontbreken van negatieve stemmingen.’

Ook zeg je dat een goede selectieprocedure alleen niet voldoende is voor het integriteitsgehalte binnen een organisatie. Welke zaken zijn er nog meer van belang?
‘Heel belangrijk is goed leiderschap. De mate waarin een werknemer zich daadwerkelijk integer opstelt, wordt beïnvloed door een leidinggevende of het management. Je kunt als heel integer persoon een organisatie instromen, maar als je leidinggevende de fout ingaat en niet wordt bestraft, zou je je kunnen afvragen waarom jij je wel aan de regels zou houden. Datzelfde geldt voor de collega’s. In hoeverre is in de organisatie duidelijk wat integer gedrag is? Zijn fouten bespreekbaar? Kun je bij iemand terecht als je ergens over twijfelt? En wat voor actie wordt er ondernomen als blijkt dat een werknemer niet integer is? Dat moet zowel voor de huidige als voor nieuwe medewerkers duidelijk zijn. Met je enkel op instroom richten, ben je er dus niet. Integriteit heeft te maken met collega’s, leidinggevenden en de werksituatie.’

Je stelt dat er in een organisatie aandacht moet zijn voor integriteit en de manier waarop die kan worden bevorderd. Het stimuleren van integer gedrag door leidinggevenden zou er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat van nature minder integere mensen toch integer gedrag vertonen.
‘Dat geeft ook weer aan dat de omgeving een rol speelt. Als je belang hecht aan het behouden van je baan en het duidelijk is dat je bij bepaald gedrag de laan uitvliegt, kan dat een reden zijn om je aan de regels te houden. Daarom is het ook zo belangrijk dat een organisatie duidelijke regels stelt. Maar waar integere mensen zich van niet-integere onderscheiden, is hoe ze handelen in het schemergebied: integere mensen maken ook daar de juiste keuzes.’

Welk belang heeft het screenen van personeel?
‘Het belang van screenen is er altijd geweest, maar wordt steeds meer onderkend. Voor veel organisaties is een betrouwbaar imago van groot belang. Alles wat er in een organisatie gebeurt, waardoor je door klanten als niet-integer of onbetrouwbaar kunt worden gezien, doet afbreuk aan het beeld van je organisatie. Integere werknemers leiden bovendien tot een betere werksfeer en daarmee tot betere werkprestaties. Daarbij kost het veel geld als werknemers zich ziekmelden wegens pestgedrag van collega’s. En daarmee is het belang van screenen voor elke organisatie groot.’


Kitty van der Heijden

Na haar propedeuse Psychologie te hebben behaald, rondde Kitty van der Heijden in 1996 haar studie Communicatiewetenschap af aan de Universiteit van Amsterdam. In 2006 pakte ze haar studie Psychologie op en specialiseerde zich in de richting Arbeid & Organisatie. Met haar onderzoek naar een integriteitinstrument voor de selectieprocedure van de Koninklijke Marechaussee won Van der Heijden de tweede prijs bij de uitreiking van de David van Lennep scriptieprijs van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek.


 

* Van der Heijden toetste 350 studenten die bij de Marechaussee in dienst waren en 450 sollicitanten van andere Defensie-onderdelen, in totaal zo’n 800 respondenten.

Bron: www.screenen.com