Hoe voorkomt U financiële fraude van uw werknemers

Werknemers met financiële problemen nemen deze problemen regelmatig mee naar het werk: circa 35% van fraude incidenten worden gepleegd door werknemers met een problematische financiële achtergrond. Daarmee is zeker niet gezegd dat alle werknemers met financiële problemen fraudeurs zijn, maar het kan een indicatie zijn. Het heeft sowieso invloed op het werk en kan ervoor zorgen dat de werknemer minder presteert. Het is dus geen overbodig luxe om onderzoek naar de financiële situatie van uw toekomstige werknemer te laten doen: het geeft u als werkgever beter inzicht of er binnen uw bedrijf sprake zou kunnen zijn van een dergelijke situatie. Bovendien krijgt u de mogelijkheid problemen op het werk te voorkomen. Van een aanstaande kasmedewerker die eenvoudig aan bedrijfsgeld kan komen, is het nou eenmaal wenselijk dat hij of zij geen financiële problemen heeft, of last heeft van een zwakke betalingsmoraal. Ook als er sprake is van schuldsanering of meerdere incassovorderingen van deurwaarders vraagt dat om nadere toelichting. Bij een loonbeslag raakt u als werkgever zelfs direct betrokken bij de financiële problemen van uw werknemer.
In zekere zin is het uw verantwoordelijkheid als werkgever om iemand met dergelijke problemen niet in de gelegenheid te brengen opnieuw de fout in te gaan.

Een financieel onderzoek geeft een algemene daderprofilering en zorgt dat u weet waar u aan toe bent. Financiële fraude kan op verschillende manieren tot stand komen:

  • Factuur fraude
  • Manipulatie kasbeheer
  • Declaratiefraude
  • Valsheid in geschrifte

Het loont dus zeker de moeite om bij bepaalde functies een onderzoek te doen naar de mate waarin een werknemer vatbaar is voor fraude. Afhankelijk van de functie en de daaraan verbonden risico’s onderzoekt een screeningsbureau op proportionele manier het financiële verleden van de werknemer.

Voor bepaalde functies kan een ongewoon levenspatroon een rode vlag zijn: een indicatie om een bepaalde persoon niet voor een bepaalde functie in te zetten. Bij het signaleren van financiële problemen of een uitzonderlijk ongewoon levenspatroon (denk aan dure auto’s bij iemand die lange tijd werkeloos geweest is) wordt de persoon in kwestie altijd als eerste ingelicht door het screeningsbureau en krijgt deze de gelegenheid een sluitende verklaring te geven. Privacy is bij dit soort zaken uiteraard van enorm belang. De werkgever krijgt dan een positief of negatief advies voor die persoon voor die bepaalde functie.
Een financieel onderzoek kan bij beide partijen zorgen voor een goede start: u kunt naar aanleiding van het onderzoek een gesprek aangaan over mogelijk problemen, de werknemer kan daarover uitsluitsel geven. Kortom: u weet wie u aanneemt.