Hoe voorkom je pesten op kantoor?

Het is voor elk bedrijf een ware nachtmerrie: pesten op de werkvloer. Veel meer dan je zou denken, komt pesten niet alleen op het schoolplein voor, maar ook op kantoor. Pesten gebeurt niet alleen door andere medewerkers maar ook vaak door leidinggevenden! In dat geval laten leidinggevenden kwaadwillend gedrag zien met als enige doel te kleineren of onderdrukken van medewerkers.

Pesten kan meerdere vormen aannemen. Het kan bestaan uit kwetsen en intimideren; mensen tegen elkaar opzetten; liegen en spelletjes spelen, waardoor onder de werknemers het gevoel van onzekerheid en wantrouwen groeit.

 

Enorme kosten

De immateriële en materiële kosten van pesten zijn hoog. Bij medewerkers kan pesten leiden tot stress, conflicten op het werk en thuis, lagere betrokkenheid op het werk, afnemend zelfvertrouwen, verhoogd ziekteverzuim en uiteindelijk het verlaten van de organisatie. Langdurig pesten maakt dus ziek, kan leiden tot depressies en zelfs leiden tot zelfmoord!

In 2011 is door werkgevers 900 miljoen euro salaris doorbetaald aan medewerkers die zich ziek hadden gemeld naar aanleiding van pesterijen.

Slachtoffers van slecht leiderschap kunnen zelf overgaan tot gedrag gericht op wraak, met als doel de leidinggevende of de organisatie schade te berokkenen. Denk hierbij aan sabotage of handelen tegen de normen in. Uit onderzoek blijkt dat leidinggevenden vaak actief of passief betrokken zijn bij pesten. Kortom: pesten is een probleem dat meer voorkomt dan je zou denken, het persoonlijk leed is groot en de financiële kosten op de werkvloer zijn enorm hoog.  Niet alleen medewerkers, teams en organisaties betalen de rekening, maar ook de maatschappij.

Wat kan u nou zelf doen om dit soort kwalijke zaken binnen uw bedrijf te voorkomen?

 

Referentenonderzoek

De beste manier om pestkoppen buiten uw organisatie te houden, is door ze simpelweg niet aan te nemen. Tijdens een screeningsonderzoek door een professioneel screeningbureau wordt gecheckt of de informatie die eerder door de kandidaat is verstrekt, overeenkomt met wat referenten over hem of haar kunnen vertellen. Tijdens dit onderzoek stellen we de vragen het liefst aan drie referenten, bij voorkeur de voormalige directe leidinggevende(n) of HR-medewerkers van de kandidaat. Bij het ondervragen van een directe collega kan er namelijk sprake zijn van indekken van de voormalig collega, om wat voor reden dan ook.

Tijdens het onderzoek vragen we de referenten uitgebreid over het functioneren van de kandidaat in de groep. Of er problemen waren, hoe hij of zij met collega’s omging en of er sprake was van conflicten. Samengevat: heeft de kandidaat zich integer gedragen? Het referentenonderzoek kan net als het diploma-onderzoek alleen plaatsvinden met toestemming van de kandidaten. Kandidaten die geen toestemming geven, doen dat vaak om zaken te verdoezelen en dat is voor ons weer voldoende aanleiding om verdere vragen te stellen.

 

Rene Reijenga, directeur Screenen.com