Financiële check nieuw personeel een luxe?

Is een financiële check op nieuw personeel een overbodige luxe?

De vraag, wel of niet een financiële check uitvoeren, mag je jezelf tegenwoordig gerust stellen bij het aannemen van een nieuwe medewerker. Al jarenlang stijgt het aantal consumenten met betalingsachterstanden. In 2014 waren er 771.000 mensen, volgens het BKR, die de touwtjes niet meer aan elkaar konden knopen. Bedenk je dan ook nog eens dat dit cijfer niet eens gevoed wordt met de achterstanden bij de Belastingdienst, woningcorporaties, nutsbedrijven en zorgverzekeraars .

Dus hoe groot is de kans dat je nieuw aangenomen medewerker tot deze groep behoord? Die is met de kennis en wetenschap van bovenstaande cijfers ineens heel reëel geworden. Iedereen met betalingsproblemen zoekt naar een manier om zijn/haar ellende op te lossen. Daarom vinden wij van Screenen.com het absoluut geen overbodige luxe om je nieuwe medewerker eens tegen het licht te houden. Hoe groot is de kans dat er binnen afzienbare tijd of misschien wel direct na indiensttreding loonbeslag wordt gelegd, wat weer een hoop administratieve rompslomp met zich mee brengt. Bedenk daarnaast dat iemand met financiële problemen simpelweg een risico voor de onderneming kan betekenen

Tijdens de sollicitatieprocedure zal een kandidaat nooit het achterste van zijn/haar tong laten zien en zeker niet als eerste beginnen over de financiële huishouding. Als werkgever heb je natuurlijk ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en mag een screening natuurlijk nooit direct de aanleiding zijn om een kandidaat hierop af te wijzen, maar het is een mooi handvat om valkuilen te omzeilen en je nieuwe medewerker te motiveren door middel van coaching of andere tools.

In de detailhandel is het eigen personeel nog steeds goed voor ruim 40% van alle diefstallen en in andere bedrijfstakken kunnen op strategische posities de minder sterk in hun schoenen staande medewerkers natuurlijk makkelijk over de schreef gaan. In de praktijk blijkt dat financiële problemen bij 27% ten grondslag ligt bij het plegen van diefstallen, verduistering, omkoping e.d..

Een screening, zoals die van Screenen.com, kan natuurlijk nooit volledig voorkomen dat je personeel de onderneming schade toe brengt, maar een screening geeft een indicatie van de mogelijke risico’s voor de invulling van een specifieke functie en geeft bij binnenkomst van een medewerker wel een goed signaal af over de bedrijfscultuur en het scheppen van een gezamenlijke band binnen de organisatie.

Bron: NOS