Een extremist binnen je organisatie? Beslist geen fictie!

Een extremist binnen onze organisatie,dat gebeurt bij ons niet. Dat komt alleen bij anderen voor. Toch gebeurde het kort geleden zelfs bij de Belgische Federale Politie. Een stagiair van 22 die een snuffelstage op de ICT-afdeling van het hoofdkantoor (RAC) van de Belgische Federale Politie liep, was onvoldoende gescreend bij zijn indiensttreding. Het bleek een sympathisant van IS te zijn die zijn extremistische neigingen niet onder stoelen of banken stak. Op Facebook sympathiseerde hij openlijk met IS en maakte zelfs foto’s van zijn zwaar beveiligde werkplek. Ook probeerde de Belg van Marokkaanse afkomst binnen te komen op de kamer van de hoogste politiebaas “om met haar op de foto te gaan”. Volgens zijn collega’s stelde hij “ongezond veel vragen” over de wapens in het politiegebouw en had hij al twee dagen toegang tot de privégegevens van hooggeplaatste officieren, wat een gevaar kan betekenen voor de politiemensen en hun naaste familie.

De Federale Politie reageerde dat er geen bewijs was gevonden dat de stagiair vertrouwelijke gegevens had gekopieerd, maar ze hebben ook geen bewijs dat hij het niet heeft gedaan, reageerde een andere officier. De Federale Politie gaf wel aan hun screeningprocedures te gaan evalueren. Al met al een pijnlijke situatie met het gegeven dat het kort daarvoor in Verviers goed mis was gegaan.

Hier blijkt maar weer eens hoe belangrijk een goede screening kan zijn. Screenen.com weet als geen ander welke risico’s ondernemingen en overheidsdiensten kunnen lopen. Neem de vitale infrastructuur eens als voorbeeld. Een kwaadwillende in deze sector kan grote schade aanrichten. Zonder elektriciteit, drinkwater, voedsel of geld ligt de samenleving plat met alle gevolgen van dien. Daarom pleit Screenen.com al een paar jaar om, al naar gelang het risicoprofiel, een passende screening uit te laten voeren bij indiensttreding van nieuw personeel. Gelukkig helpen incidenten als bovenstaande om de bewustwording bij de verantwoordelijke managers/leidinggevenden te laten groeien en zetten zij steeds vaker het instrument screenen in om het kaf van het koren te scheiden.

Bron:
Elsevier

Het Laatste Nieuws (België)