Disclaimer

Disclaimer

Het gebruik van de website van de Levent Screenen B.V. is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van de website betekent dat de gebruiker instemt met de onderstaande bezoekersvoorwaarden.

Alle informatie en materialen, met inbegrip van doch niet beperkt tot software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen of html code, die zich op de website van de Levent Screenen B.V. bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, een licentie of een advies relatie tussen u en de Levent Screenen B.V.. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang toe wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de sites, wordt door de Levent Screenen B.V. uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de Levent Group B.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de Levent Screenen B.V..

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom zijn van de Levent Screenen B.V. zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. De Levent Screenen B.V. geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke websites.

I want to be calledREQUEST FREE CONSULTATION

Request directly a free consultation for a reliable and customized screening.

Request consultation

OUR SCREENINGS ARE

Thorough: careful method and at least the four-eyes principle

Reliable: you can rely on our integrity

Easy: you can start and follow the procedure online

Accessible: no waiting or unnecessary actions


 

Brochures

Thinking about requesting a screening?

I would like a non-committal advisory meeting

logo_footer

Screenen.com is part of LeventGroup

mvj_logo

POB licencenumb: 1041

cbp_logo

WBP Medlingsnr: m1319590