De zes grootste leugens van sollicitanten

Het screenen van sollicitanten staat volop in de belangstelling. Via internet kunnen we veel van kandidaten te weten komen. Dat hij wel een biertje lust bijvoorbeeld en dat zij een navelpiercing heeft, zoals een vakantiefoto laat zien.

Voor professionele recruiters gaat het doorgaans om andere zaken. Lester Rosen, de baas van een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in het checken van de achtergrond van sollicitanten, bespreekt de zes grootste leugens van kandidaten.

Lester Rosen (ESRcheck) somt voor de vaksite RecruitingTrends de zes grootste trucs van kandidaten om een baan te bemachtigen:

  • liegen over het bezit van een diploma
  • een vals diploma laten zien dat gekocht is via internet
  • overdrijven over functiebenamingen op CV
  • data op CV vervalsen om werkloosheid of zelfs een gevangenisstraf te verdoezelen
  • liegen over arbeidsvoorwaarden bij een vorige werkgever om meer salaris te kunnen bedingen
  • een crimineel verleden verzwijgen.

Overdrijven
Je kunt je afvragen of een beetje overdrijven door sollicitanten nu zo erg is. Maar als liegende kandidaten met een baan worden beloond, hoe zullen zij zich dan op het werk gedragen? Of, zoals Lester Rosen – niet geheel zonder eigenbelang – zegt: ‘Vertrouwen is goed, checken is beter.’

Bron: www.personeelslog.nl