Beperk reputatieschade door te screenen

Door René Reijenga – Screenen.com

Niet alleen het screenen van personeel komt steeds meer onder de aandacht van bedrijven. Ook onderzoek naar de integriteit en betrouwbaarheid van leveranciers en klanten zal de komende jaren meer gaan plaatsvinden. Uit een onderzoek van   Deloitte en Forbes Insights blijkt als gevolg van niet integer gedrag van leveranciers en klanten zoals fraude, omkoping en corruptie, veiligheidsrisico’s, fysieke en cyberveiligheid, en product- en dienstenrisico’s een belangrijke oorzaak is van reputatieschade. Door het screenen van leveranciers en klanten weet je beter met wie je zaken gaat doen en kunnen de risico’s op reputatieschade sterk worden beperkt.

Lees hier meer over het onderzoek.