Bankiers ontslagen wegens malversaties

De staatsbank ABN AMRO heeft afgelopen januari zes bankiers van de vestiging in Dubai de laan uitgestuurd van wege malversaties. De betrokken bankiers handelden in strijd met de regels van de Dubai Financial Services Authority, de financiële waakhond van het Emiraat. Voor vooral Indiase welgestelden werden private-banking rekeningen geopend om deze vervolgens te laten gebruiken voor zakelijke transacties. Op de zakelijke rekeningen heerst een zwaarder regime met het oog op witwassen en terrorismebestrijding. Sinds half 2014 was er een onderzoek gaande naar de illegale praktijken van de bankiers. Het is duidelijk dat de financiële wereld niets heeft geleerd van de financiële crisis en/of de gedragingen van bankiers als Nick Leeson. Het gebrek aan integriteit binnen de beroepsgroep blijft eigenlijk vergelijkbaar met de drang naar doping binnen de wielersport. Momenteel is er nog steeds geen eed/belofte voor de financiële markt verplicht, waardoor de integriteit van de bankwereld nog steeds niet gewaarborgd is. Deze eed/belofte zal pas in 2016 verplicht worden gesteld door De Nederlandsche Bank. Per 1 januari zullen alle leidinggevenden bij financiële instellingen die het risicoprofiel wezenlijk kunnen beïnvloeden, evenals alle medewerkers die zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële dienstverlening, de bankierseed/-belofte moeten hebben afgelegd. Per 1 april 2015 dient de tweede echelon, de bestuurslaag onder de Raad van Toezicht, gescreend te zijn. Screenen.com met jarenlange ervaring binnen de financiële sector, ziet dat verschillende banken daar heel divers mee om gaan. Waar de ene bank een grondige screening uit voert, vindt de andere bank het voldoende om een screening uit te laten voeren die normaliter wordt uitgevoerd voor het aannemen van een nieuwe winkelmedewerker. Als u het weet mag u het zeggen.

Bovenstaande geeft weer eens aan hoe belangrijk het integriteitsniveau binnen de financiële sector is en wellicht zal de wetswijziging financiële markten 2015 hier een bijdrage toe kunnen leveren.

Bron:
Financieel Dagblad
z24

Over Screenen.com
Screenen.com is heeft een vooraanstaande positie in het marktsegment pre-, in- en post-employement screeningen van (toekomstig) personeel en het uitvoeren van due diligence services op (toekomstige) zakenpartners.