Aantal screeningen medewerkers in ons land blijft achter

Een schrikbarend laag percentage, slechts 20 procent, van de medewerkers wordt in ons land gescreend voordat ze een contract krijgen aangeboden door een bedrijf of organisatie. Hiermee blijven we ruim achter bij de Verenigde Staten, waar 80 procent van de toekomstige medewerkers wordt gescreend, en het Verenigd Koninkrijk, waar dit bij 65 procent van de aannames het geval is.

Verenigde Staten: 80 procent gescreend
In de Verenigde Staten is het vrij eenvoudig om een aantal lijsten te raadplegen, zoals die met de financiële gegevens van personen, veroordeelden van seksueel misbruik, mensen met een crimineel verleden, verkeersovertreders. Dergelijke screeningen inbegrepen wordt wel 80 procent van de werknemers voor aanvang van een contract gescreend.

Verenigd Koninkrijk: 65 procent gescreend
Een Angelsaksisch land als het is, sluit het Verenigd Koninkrijk nauw aan bij Amerika. Het land kent bovendien veel grote screeningsbureaus, met soms wel honderd screeningsprofessionals in dienst.

Nederland: 20 procent gescreend
Deze 20 procent is onder te verdelen in interne screeningen, bijvoorbeeld bij vitale infrastructuur zoals water-, gas- en elektravoorziening, maar ook andersoortige bedrijven hebben een afdeling die pre-employmentscreening uitvoert. Dit is in totaal 10 procent.
Daarnaast worden iedereen die solliciteert in de financiële sector bij wet gescreend, maar ook bij bijvoorbeeld bedrijven die personeel leveren aan Defensie moet iedereen gescreend worden. Dit is eveneens 10 procent.

Bron: www.leventgroup.com