5 tips om een identiteitsdocument te checken

Werkgevers in Nederland zijn verantwoordelijk voor hun personeel en moeten voldoen aan een aantal plichten, zoals de zorg- en bewaarplicht. Daarnaast is er een wettelijke identificatieplicht (WID). De werkgever, maar ook de inlenende partij moet bij indiensttreding of aanvang van de werkzaamheden de identiteit van de kandidaat controleren. Dit houdt in dat de kandidaat in het bezit moet zijn van een geldig identiteitsdocument, dat u op echtheid controleert.

5 tips

De screenonderzoeken die Screenen.com uitvoert, vallen altijd binnen de gestelde wet- en regelgeving en daarom is de controle van het identiteitsdocument een standaard onderdeel van een screeningonderzoek. Maar zelf kunt u ook de legitimatie van uw kandidaat op een aantal zichtbare kenmerken onderzoeken. Want zowel een paspoort als een identiteitskaart bevatten echtheidskenmerken die misbruik, fraude en vervalsing tegen moeten gaan. Die meeste echtheidskenmerken zijn zonder hulpmiddelen te controleren:

  • Het schaduwwatermerk zit op iedere visumbladzijde van het paspoort. Het is een afbeelding van het nationaal wapen in het papier.
  • Het kinegram is een transparant beeld dat van kleur en vorm kan wijzigen door het document te kantelen. Het zit aan de onderzijde van de pagina waar de pasfoto op staat.
  • Aan de linkerzijde en de rechterzijde van de kunststof houderpagina zit een voelbaar reliëf.
  • ImagePerf is de tweede pasfoto geperforeerd in de kunststof houderpagina.
  • Met de mobiele app DutchID kunt u zelf nagaan wat andere echtheidskenmerken van een paspoort of identiteitskaart zijn

Als onderdeel van een screeningsonderzoek controleert Screenen.com het door de kandidaat ter beschikking gestelde identiteitsdocument op echtheid en geldigheid en doet daarvan verslag in de rapportage. Er kan een afzonderlijk controlerapport ten behoeve van de loonadministratie worden gemaakt. Dat kunt u gebruiken ter beperking van aansprakelijkheidstelling door de Belastingdienst.

Personeelsdossier

Maar een document alleen op geldigheid controleren is niet genoeg; pas als u ook heeft onderzocht of het desbetreffende document als gestolen of vermist geregistreerd staat, voldoet u ook aan de eerdergenoemde zorg- en controleplicht van het ministerie. Door die informatie vast te leggen in het personeelsdossier, kunt u aantonen dat u er alles hebt gedaan dat binnen uw vermogen ligt om de identiteit te contoleren, mocht er een probleem ontstaan met uw werknemer.

Wilt u meer weten over de verschillende plichten die u heeft als werkgever bij indiensttreding van een kandidaat en hoe Screenen.com u daarbij kan helpen? Wij leggen het u graag uit!

 

Rene Reijenga, directeur Screenen.com