Meer zekerheid met een screening door Screenen.com

Wilt u zeker zijn van een gezonde bedrijfscultuur waarin iedereen elkaar kan vertrouwen? Dan bent u bij Screenen.com aan het juiste adres! Met op maat gemaakte screenings voorzien wij uw bedrijf van de nodige informatie over de integriteit van uw medewerkers.

Goede samenwerking is essentieel binnen een bedrijf, en is alleen mogelijk wanneer medewerkers elkaar echt kennen. Met een screening bij Screenen.com weet u zeker dat al uw (toekomstige) werknemers ook echt geen geheimen voor u hebben.

Niet iedere screening is hetzelfde, daarom gaan we samen met u op zoek naar de beste screening voor uw bedrijf. Screenen.com levert maatwerk, aan de hand van uw wensen verzorgen wij een flexibele, betaalbare screening op maat.

Screenen.com levert kwaliteit! Met een team van ervaren professionals doen wij hoogwaardige screeningen, die voldoen aan alle wensen van uw bedrijf.

Kijk hier voor meer informatie over Screenen.com.

Onze unieke manier van werken

Screenen.com hanteert een unieke manier van werken waardoor én de opdrachtgever én de kandidaat die gescreend moet worden met zo weinig mogelijk administratieve ballast wordt opgezadeld.

Door directe communicatielijnen en slimme ICT-oplossingen wordt de doorlooptijd van een screening zo kort mogelijk gehouden en wordt deze afgesloten met een rapportage.

De rapportage is functioneel en laat direct zien waar er eventueel nog aandachtspunten overblijven om met de gescreende kandidaat te bespreken.

Zie verder op de pagina voor onze werkwijze

Offerte aanvragen
Neem contact op

Uw resultaat

Op basis van uw selectie stellen wij onderstaande screentools voor. Klik op de tool voor meer informatie.
 • Controle identiteit (Basis)
  Het identiteitsdocument van de kandidaat wordt gecontroleerd op echtheid en geldigheid. Dit kan worden uitgebreid met een afzonderlijk controlerapport voor de loonadministratie. Met dit rapport voldoet u aan de wettelijke werkgeversplicht.
 • Controle tewerkstellingsvergunning (Basis)
  Er wordt gecontroleerd of de kandidaat gerechtigd is om te mogen werken. Kandidaten van buiten de Europese Gemeenschap hebben deze TeWerkstellingsVergunning (TWV) nodig om te mogen werken in Nederland. Bedrijven die werknemers zonder TWV in dienst hebben maken kans op een zware boete.
 • Adresverificatie (Basis)
  De adresgegevens van de kandidaat worden gecontroleerd. Er wordt gekeken of de kandidaat daadwerkelijk staat ingeschreven op het opgegeven adres.
 • Controle waarschuwingslijsten (Basis)
  Er wordt gecontroleerd of de kandidaat wordt gezorgd door opsporingsautoriteiten met betrekking tot bijvoorbeeld zware criminaliteit of betrokkenheid bij terroristische activiteiten. Deze controle wordt zowel voor nationale als internationale waarschuwingslijsten uitgevoerd.
 • Verklaring omtrent gedrag (dienst Justis) (Basis)
  De kandidaat overhandigt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit document dient aangevraagd te worden bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Screenen.com helpt de kandidaat bij de aanvraagprocedure.
 • Eigen verklaring omtrent gedrag (Basis)
  En door de kandidaat zelf gewaarmerkt document dat hij of zij niet ter zake doende met politie en/of justie in aanraking is geweest
 • Integriteitsverklaring

  De kandidaat ondertekent een Integriteitsverklaring.

  In dit document verklaart de kandidaat, onder andere, nooit vervolgd of veroordeeld te zijn voor een aantal zaken. De kandidaat…:

  • heeft nooit een wettelijk voorschrift met financieel-economisch karakter overtreden.
  • is nooit onderwerp geweest van een strafrechtelijk of disciplinair onderzoek.
  • is nooit veroordeeld voor een misdrijf.
  • is de afgelopen vijf jaar geen onderwerp van negatieve publicaties geweest.
  • is nooit bestuurder of senior manager geweest van een bedrijf of stichting die failliet is gegaan.
  • heeft nooit onder toezicht gestaan van een toezichthouder.
  • heeft nooit een conflict gehad met een werkgever of zakelijke relatie.
  • heeft nooit arbeidsrechtelijke sancties tegen hem/haar opgelegd gekregen.

  Afhankelijk van de beoogde functie kan hier een andere invulling aan gegeven worden.

 • CV Controle

  Het CV van de kandidaat wordt grondig geanalyseerd.

  Er wordt onder anderen uitgezocht of de opgegeven werkperiodes correct zijn, en of eventuele gaten in het CV verklaarbaar zijn.

 • Verificatie opleidingen

  De opleidingsdocumenten en diploma’s worden beoordeeld op echtheid.

  De volgende controles vinden plaats: controle studierichting, cijferlijsten, studieduur en periode van opleiding, echtheid van het certificaat en/of diploma.

  Voor dit onderzoek is een schriftelijke machtiging van de kandidaat nodig.

 • Bronnen onderzoek – Basis

  Een open bronnen onderzoek waarbij op internet wordt gezocht naar informatie over de kandidaat.

  Dit gebeurt op een reeks vooraf gedefinieerde websites. Denk hierbij bijvoorbeeld aan social media sites.

 • Bronnen onderzoek – Extra

  Aanvullend op de basis uitvoering zullen hier meer bronnen gebruikt worden en zal er een diepere zoekslag plaatsvinden.

 • Bronnen onderzoek – Uitgebreid

  Hier zullen alle ons beschikbare bronnen, naast internet, biedt toegepast worden en hier zullen waar mogelijk gegevens gecross-checked worden.

 • Verificatie KvK

  Er wordt onderzocht of er op het woonadres van de kandidaat een onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).

  Als dat het geval is wordt navraag gedaan bij de kandidaat om te beoordelen of er sprake kan zijn van conflicterende belangen.

 • Financieel onderzoek – Basis

  Het financiële verleden van de kandidaat wordt onderzocht.

  De volgende elementen worden onderzocht: faillissementen, surseance van betalingen, schuldsanering, deurwaardersinterventie, incassovorderingen, betalingsgedrag en andere onregelmatigheden in het verleden.

 • Financieel onderzoek – Extra

  Naast het Basis onderzoek wordt de huidige staat van financiële verplichtingen van de kandidaat onderzocht.

  Daarnaast worden de inkomsten en uitgaven bekeken en wordt de financiële positie van de kandidaat beoordeeld. De kandidaat zal worden verzocht hiervoor extra informatie aan te leveren.

 • Financieel onderzoek – Uitgebreid

  Het Basis en Extra onderzoek wordt aangevuld met onderzoek naar de bezittingen en financiële deelnemingen.

  De kandidaat zal worden verzocht hiervoor extra informatie aan te leveren.

 • Referenten onderzoek

  Referenten worden benaderd voor het verstrekken van informatie over de kandidaat.

  Zowel de door de kandidaat aangeleverde referenten als andere, door screenen.com gevonden kandidaten worden benaderd.

  Voor dit onderzoek is een schriftelijke machtiging van de kandidaat nodig.

 • Integriteitsinterview

  De integriteit van de kandidaat wordt beoordeeld tijdens een interview.

  Dit gebeurt op basis van de informatie die de kandidaat heeft verstrekt en de informatie die screenen.com uit eigen onderzoek heeft verzameld.

Uitleg geselecteerde tools
 • Basis selectie, aanwezig in elke screening
 • Extra tool vanwege de door u gemaakte selectie
 • Mogelijke uitbreiding die past bij uw selectie
 • Deze tool lijkt niet nodig op basis van uw selectie
Wij helpen u graag om zekerheid te krijgen over uw medewerkers. Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Wilt u meer weten over hoe wij te werk gaan? Bekijk ons stappenplan en ontdek hoe snel en gemakkelijk Screenen is. Lees meer

Ontdek de beste screening
voor uw kandidaat

Deze test brengt in kaart welke screening het beste aansluit bij de functie van uw kandidaat. Doe de test en ontdek direct hoe u inzicht kunt krijgen in de betrouwbaarheid van uw kandidaat.

Start de test
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stap 1 /10